Waarom een babyrekening openen?

Voor de meeste ouders is de belangrijkste reden voor het openen van een babyrekening: het opzij zetten van geld voor de toekomst van hun kind. Kinderen willen in de regel later gaan studeren, hun rijbewijs halen en/of reizen. Om dergelijke toekomstplannen van een kind te kunnen verwezenlijken is echter geld nodig, vaak veel geld, waardoor het openen van een spaarrekening het best zo vroeg mogelijk kan gebeuren.

Gegarandeerd kapitaal

Door te kiezen voor een spaarrekening voor je baby weet je zeker dat je na verloop van tijd een bepaald kapitaal bij elkaar gespaard kunt hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het openen van een effecten- of een beleggingsrekening. Over het geld dat je spaart op een babyrekening wordt bovendien vaak een wat hogere rentevergoeding uitgekeerd dan op een doorsnee spaarrekening.

Gratis rekening openen

AanbiederGratis adviesGratis simulatie
Tip: open een gratis zichtrekening!Simulatie maken
Vergelijk alle zichtrekeningen van KBC!Simulatie maken

Rente van een babyrekening

Op het moment dat je de hoogte van de rente over een babyrekening wilt berekenen dien je rekening te houden met zogeheten valutadata. Een belangrijke valutadatum is bijvoorbeeld de datum waarop een babyrekening geopend is, of waarop deze rekening juist weer is gestopt met de renteopbouw. Daarnaast zal bij een babyrekening ook nog in verhouding staan met eventuele geldopnames die tussentijds plaats hebben gevonden.

Geldopnames van een babyrekening

Een babyrekening is wettelijk beschouwd in de categorie spaarrekeningen en mag om die reden niet als een zichtrekening worden gebruikt. Toch is het wel mogelijk om met een babyrekening verschillende verrichtingen uit te voeren. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

  • geld opnemen (dit wordt ook wel een opvraging genoemd) in speciën: er vindt in een dergelijk geval een overschrijving plaats van de betreffende babyrekening naar een andere rekening binnen dezelfde bank. Vereiste is echter wel dat deze rekening op naam staat van de bezitter(s) van de babyrekening,
  • geld overschrijven naar een andere spaarrekening bij dezelfde bank. Ook deze rekening dient dan op naam te staan van (één van) de ouders van de rekeninghouder van de betreffende babyrekening,
  • aankopen van effecten, bijvoorbeeld aandelen of obligaties.

Fiscaal voordeel met een babyrekening

Een andere belangrijke reden om juist te kiezen voor de opening van een babyrekening is de eventuele aantrekkelijke fiscale voordelen voor de betrokkenen. Er zal in een dergelijk geval immers een bepaald rentebedrag vrij worden gesteld van roerende voorheffing. Dit rentebedrag zal ieder jaar weer volgens de geldende index worden aangepast.

Rentevergoeding over een babyrekening

De rentevergoeding over een babyrekening is opgebouwd uit:

  • basisrente, deze zal dagelijks worden berekend en ligt dus niet vast. De basisrente kan onder invloed van verschillende variabele factoren op de financiële markten dan ook fluctueren.
  • getrouwheidspremie, zal telkens op elke storting die op de babyrekening gedaan wordt, worden berekend over de tijd dat dit bedrag onafgebroken op de rekening blijft staan. Een getrouwheidspremie is, in tegenstelling tot de basisrente, wel gegarandeerd voor de duur van de verwervingsperiode.

Geschenk(en) bij een babyrekening

Banken, en andere financiële instellingen, die babyrekeningen aanbieden, willen hun nieuwe jonge klanten vaak welkom heten met een geschenk. Dit geschenk kan iets tastbaar zijn, bijvoorbeeld een spaarpot, een stuk speelgoed, een knuffel of een babyboek, maar even goed bestaan uit een bepaald geldbedrag dat op de babyrekening zal worden bijgeschreven. Sommige aanbieders van baby- en kinderrekeningen zullen daarnaast ook een geschenkje aan de rekeninghoudertjes aanbieden op hun verjaardag of op een andere dag die een mijlpaal vormt in hun jonge leven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20