Vrouwen moeten minder vrezen voor robotisering arbeidsmarkt

Vrouwen zijn beter gepositioneerd dan mannen om de automatisering van de arbeid te weerstaan. Mogelijk kunnen technologische innovaties zelfs in het voordeel van de vrouwelijke arbeidsmarkt uitdraaien. Dat zegt Fabrizio Carmignani, professor economie aan de Griffith University in Australië, zich baserend op een analyse van verschillende studies over arbeid en gender.

Carmignani wijst er daarbij op dat de automatisering zeker niet alle banen dreigt te vernietigen, maar wel moet volgens de econoom worden vastgesteld dat een aantal beroepen blijken te veranderen op een manier die vrouwen meer ten goede komt dan mannen.

Empathie

“Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in sectoren die een hoog niveau van sociale vaardigheden en empathie vereisen – zoals verpleegkunde, onderwijs en zorg – waar het moeilijk zou zijn om menselijke arbeid te vervangen door automatisering,” zegt Carmignani.

“Vrouwen in geavanceerde economieën hebben gemiddeld ook gemiddeld een een hogere opleiding genoten en blijken tevens op het gebied van digitale geletterdheid op een superieur niveau te staan. Dit geeft vrouwen een comparatief voordeel op een arbeidsmarkt die continu wordt door technologische innovatie getransformeerd.”

“De angst dat robots op een dag het merendeel van de menselijke arbeid zouden kunnen vernietigen, is waarschijnlijk ongerechtvaardigd, zoals in verschillende studies is besproken,” benadrukt Carmignani nog. “Technologische innovatie verandert anderzijds wel de manier waarop werk in verschillende economische sectoren wordt georganiseerd en uitgevoerd.”

“Dit proces resulteert vaak in een geleidelijke verschuiving van ongeschoolde naar geschoolde arbeid. Vooral de ongeschoolde arbeid kan gemakkelijker door robotica worden vervangen. Tegelijkertijd echter hebben de nieuwe technologieën ook nieuwe mogelijkheden geschapen voor onder meer flexibele arbeid en online opleidingen.”

Maatschappelijke veranderingen

Beroepen die traditioneel vooral door vrouwen werden ingenomen, blijken volgens de Australische econoom bovendien te groeien. Er komen dan ook meer vacatures die in belangrijke mate door vrouwelijke kandidaten zullen worden ingevuld. Daarnaast wijst Carmignani op een aantal maatschappelijke veranderingen. Door hun hogere opleidingsniveau hebben vrouwen immers ook uitzicht op een betere verloning, waardoor ze zich sneller op de arbeidsmarkt zullen begeven.

Die impact wordt nog versterkt door een evolutie in de relatie van koppels, waarbij de traditionele rolverdeling binnen het gezin steeds minder vaak wordt gevolgd. “De deelname aan de arbeidsmarkt wordt voor een toenemend aantal vrouwen zowel gemakkelijker als aantrekkelijker,” aldus Carmignani.

Een aantal studies wijzen wel Japan als een uitzondering aan. “In Japan blijkt het risico van de digitalisering op de arbeidskansen voor mannen gevoelig lager dan voor vrouwen,” zegt Carmignani. “Bovendien is Japan het enige land waar het risico in laaggeschoolde functies voor mannen niet hoger ligt dan voor vrouwen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20