De reden waarom je werkloos bent

Een groot deel van de werkzoekenden maakt zich vaak zorgen over het feit dat hun werkloosheid door potentiële werkgevers negatief zal worden opgevat, in het bijzonder als ze al een langere periode zonder werk zitten. Werkgevers zullen over het algemeen namelijk vragen gaan stellen tijdens een sollicitatiegesprek over de redenen waarom je geen werk hebt en het dan ook van groot belang om goed voorbereid deze vraag te kunnen beantwoorden.

Een ding dat je bij de beantwoording in gedachten dient te houden is dat werkgevers meer inzicht willen krijgen in de verschillen in arbeidsparticipatie ten tijde van een minder gunstige economische situatie. 

Behalve de hoge werkloosheid, is er immers ook een trend waar te nemen van het in dienst nemen van tijdelijke krachten. Het is dan ook niet vreemd dat sommige werklozen wat langer thuis zitten tussen twee banen in. Desondanks zul je nog steeds bereid moeten zijn om tijdens een persoonlijk sollicitatiegesprek vragen over de lengte van je werkloosheidsperiode te willen praten en eventueel de nodige uitleg hierover te geven.

Wat is de beste manier om vragen over je (langdurige) werkloosheid te beantwoorden tijdens een sollicitatiegesprek? 

Zelfs al heb je werkelijk een baan nodig, dan is het nog van cruciaal belang om een positieve houding aan te nemen en een gedetailleerde en overtuigende verklaring te geven waarom de functie waar je voor solliciteert uitermate geschikt voor je zal zijn en dus goed aansluit bij je persoonlijke vaardigheden en interesses. Werkgevers zullen immers gaan twijfelen om je in dienst te nemen op het moment dat ze denken dat je je willekeurig, en soms zelfs vol wanhoop, op allerlei banen gaat richten, alleen maar omdat je na een lange tijd eindelijk uit je werkloosheidssituatie wilt ontsnappen.

De reden van je ontslag is essentieel bij de beantwoording van deze vraag

De meest moeilijke situatie zal ontstaan voor mensen die ontslagen zijn vanwege een dringende reden en personen die voor een langere periode werkloos zijn. Door de duur van je is het soms zelfs aan te raden om de mogelijkheden ten aanzien van een bepaalde vacante baan opnieuw te beoordelen, of zelfs om eerst omscholen te overwegen voordat je weer opnieuw gaat solliciteren. In dat laatste geval zou je dan immers een baan kunnen gaan zoeken in een totaal andere sector

In dergelijke gevallen zul je anders namelijk weleens voor het blok gezet kunnen worden tijdens een sollicitatiegesprek omdat je naar een persoonlijke zwakte moet verwijzen die je productiviteit tijdens je laatste functie heeft beperkt. Door je antwoord echter op de juiste manier voor te bereiden en te formuleren kun je eveneens de sterke punten, die tot succes zullen leiden in een nieuwe baan, aan kunnen halen en dus in je voordeel benutten. Op het moment dat je bijvoorbeeld de overgang hebt gemaakt van een externe verkoopfunctie naar een baan op de afdeling klantenservice, dan zou je kunnen vermelden dat je als verkoper worstelde vanwege het feit dat je niet erg effectief kon functioneren in de directe verkoop, maar daarnaast mag je zeker niet vergeten te noemen dat je inmiddels er prima in slaagt om het klanten naar hun zin te maken.

Het bespreken van een ontslag kan eveneens lastig zijn

Een ontslag als gevolg van financiële problemen binnen een bedrijf of bedrijfstak kan direct in je sollicitatiebrief worden besproken. In een dergelijke situatie kan het zelfs nuttig zijn om naar een willekeurig persoonlijk succes op de werkvloer te verwijzen en daarnaast in het kort te vermelden dat de financiële problemen ervoor hebben gezorgd dat je voormalige werkgever in diende te krimpen. Je zou eveneens ook aan kunnen geven hoe je uitkijkt naar het bekleden van een nieuwe functie en, ondanks de moeite die je had met je ontslag, je zo toch een kans hebt gekregen om een ​​meer uitdagende functie te gaan zoeken. De werkelijke tijdspanne die je werkloosheid in beslag heeft genomen nadat je was ontslagen kan in sommige gevallen uit worden gelegd door het opsommen van factoren die hierbij een rol hebben gespeeld, zoals als de tijd die je nodig had om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt opnieuw te verkennen.

Wanneer je vrijwillig werkloos bent

Personen die vrijwillig voor een langere periode werkloos zijn, zal het in de regel een stuk makkelijker zijn om te voorkomen dat er een negatief beeld wordt geschetst. Een werkzoekende kan bijvoorbeeld de arbeidsmarkt hebben verlaten om voor een ziek familielid te zorgen, vanwege een verhuizing, als gevolg van gezinsuitbreiding, het maken van een lange reis, het herstellen van een ziekte of weer terug naar school gaan om daarna een draai te kunnen geven aan de carrière. In dit soort gevallen zul je de onderbreking van je loopbaan zeker zo vroeg mogelijk moeten vermelden.

Je kunt onder meer in je sollicitatiebrief de reden vermelden voor deze periode van werkloosheid en vervolgens je bereidheid te benadrukken om terug te keren naar de werkvloer. In dat geval kun je immers gaan voortborduren op deze functie tijdens het sollicitatiegesprek. Een korte uitleg zal doorgaans het meest geschikt zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik heb mijn laatste baan opgezegd vanwege de zorg voor mijn moeder die een behandeling voor kanker moest ondergaan. Ze is echter onlangs overleden en ik sta te popelen om mijn carrière weer volledig te hervatten.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20