Vraag tijdens een sollicitatiegesprek: waardoor word je geïrriteerd?

Een werkgever kan je tijdens een sollicitatiegesprek de vraag stellen: “Waardoor word je geïrriteerd?” Deze vraag kan door je gesprekspartner om een paar redenen aan je worden voorgelegd. In de regel zal je antwoord echter de werkgever helpen om te bepalen of je goed zou passen binnen de bedrijfscultuur van zijn, of haar, onderneming. Op het ogenblik dat je bijvoorbeeld zegt dat je geïrriteerd wordt door het werken in teamverband en een doorsnee werkweek bestaat voor een groot deel uit samenwerken met anderen, dan zal dit niet de meest geschikte baan voor je zijn. Tevens zul je met je antwoord op deze vraag aan je potentiële werkgever duidelijk maken hoe snel je geïrriteerd bent. Wanneer je antwoord immers een lange tirade is van een heleboel dingen die je echt kunnen ergeren, dan kun je overkomen als een onaangenaam persoon waar niet eenvoudig mee(samen)gewerkt kan worden.

Deze vraag lijkt op het eerste gezicht misschien wat lastig omdat je over dingen wordt gevraagd die je irriteren en dit zou kunnen leiden tot het geven van negatieve- of onaangename voorbeelden. Op het moment dat je echter zorgvuldig je antwoord op deze vraag gaat formuleren, dan kan dit juist een uitgelezen kans voor je zijn om aan te tonen waarom je een ideale kandidaat bent voor de functie waar je voor solliciteert.

Vermijd altijd negatieve antwoorden

Er zijn een paar manieren om deze vraag correct te beantwoorden. Het maakt niet uit op welke wijze je dit doet, mits je maar negatieve klanken achterwege laat. Welk punt van ergernis je ook aan wilt halen, deze dingen kun je beter bagatelliseren zodat je als minder klagend over zult komen. Daarnaast is het evenmin verstandig om overdreven gepassioneerd bewoordingen te gaan gebruiken in je antwoord. Hierdoor zul je namelijk erg geïrriteerd of onprettig over kunnen komen op je gesprekspartner. Verder is het van groot belang dat je op een rustige manier je verhaal doet en dat je vermijd om zaken te nomen die je irriteren die eveneens van toepassing zullen zijn op de functie waar je voor solliciteert of waar je op andere manieren mee te maken zult krijgen in de loop van een standaard werkdag bij je nieuwe werkgever.

Hoe kun je deze vraag correct beantwoorden?

Sommige mensen geven er de voorkeur aan om deze vraag te beantwoorden door te zeggen dat ze helemaal geen ergernissen of irritaties ervaren op de werkvloer. Dit zal echter over kunnen komen als een minder oprecht antwoord, gewoonweg omdat ieder mens wel eens last heeft iets. Een beter antwoord zal zich dan ook richten op iets dat je niet te veel stoort, dat je in de hand kunt houden en dat je niet in een slecht daglicht zal stellen als werknemer.

Een goede manier om deze vraag te beantwoorden is dan ook om je te concentreren op een ergernis die op geen enkele manier verband houdt met het werk (je kunt je bijvoorbeeld kan ergeren aan mensen die niet goed opletten als ze in hun auto deelnemen aan het verkeer). Dit soort antwoord zal je ervan weerhouden om iets negatiefs te zeggen dat gerelateerd is aan je werk. Je kunt uiteraard wel een irritatie beschrijven die gerelateerd is aan het werk, maar dan loop je de kans dat je je kandidatuur in de waagschaal legt. Op het moment dat de vacante functie bijvoorbeeld veel teamwerk met zich meebrengt, dan zou je kunnen zeggen dat je irritatie ligt bij mensen die niet in staat zijn om effectief te werken binnen een groep. Uiteraard zul je dan wel uit moeten kunnen leggen op welke (positieve) manier je om zou gaan met een dergelijke situatie.

Een andere benadering van de beantwoording van deze vraag is door de vraag om te draaien, en de nadruk te leggen op je eigen normen en waarden op de werkvloer, bijvoorbeeld door te zeggen dat je het niet leuk vindt als mensen zich niet drukker zullen maken om hun werkzaamheden dan het absolute minimum zodat je altijd een groot deel van de werklast op je schouders moet nemen om de beste resultaten te kunnen realiseren als er een project uitgevoerd wordt.

Voorbeelden van correcte antwoorden

  • Als je mijn tienerdochter deze vraag zou stellen, dan zou ze u waarschijnlijk vertellen dat mijn grootste ergernis wordt gevormd door het volume waarmee ze haar muziek afspeelt en de rommel die ze maakt in haar kamer. Ik heb verder eigenlijk geen andere specifieke ergernissen. Op momenten dat me iets dwars zit, dan doe ik een stapje terug, analyseer de reden van mijn irritatie en probeer een zo goed mogelijke oplossing voor te vinden.
  • Ik houd er niet van als mensen een negatieve houding aannemen, in het bijzonder als dit de werkvloer gebeurt. Ik wil veel liever zoveel mogelijk positief blijven, zelfs tijdens een moeilijke situatie en laat de mensen die een negatieve houding aannemen mijn persoontje en mijn prestaties op het werk niet beïnvloeden.
  • Ik houd er niet van als ik een teamlid zie die weigert om zijn, of haar, eigen verantwoordelijkheden te nemen binnen de uitvoering van een project. Als teamleden, is het immers onze taak om het volledige team te helpen om succesvol te zijn. Als ik zie dat iemand zijn, of haar taak, niet naar behoren wil doen, dan zal ik duidelijk te kennen geven dat ik me hieraan erger, maar ook met de rest het team mijn zorgen bespreken en proberen om tot een oplossing te komen, zoals door middel van een herverdeling van een gedeelte van de taken.
  • Een ergernis voor mij is een situatie waarin mensen regelmatig te laat komen. Mijn zoon is altijd te laat op school en dus heb ik er moeite mee om het belang van op tijd komen bij hem duidelijk te maken. Op tijd komen is ook uiterst belangrijk op de werkvloer. Of je nu gewoon op tijd op komt dagen om je eigen werkzaamheden uit te voeren of dat je tijdig een opdracht inlevert en dus binnen een vooraf bepaalde tijdspanne blijft. In beide gevallen zal ik altijd stipt op tijd, of vaker nog wat te vroeg zijn.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20