Voor U spant samen met Collectif Citoyen een nieuwe rechtszaak aan: “België schendt kiesrecht”

De partij Voor U van kopvrouw Els Ampe dagvaardt samen met de Franstalige partij Collectif Citoyen de Belgische staat. In een kortgeding stellen zij dat de mensenrechten zijn geschonden.

In het nieuws: Voor U probeert opnieuw zijn gram te halen, via de rechtbank dit keer.

  • Voor U vocht de stemuitslag van de verschillende verkiezingen al eerder aan, telkens bij de bevoegde commissies. Daarbij komen dezelfde punten terug. Het kiessysteem zou kleine, nieuwe partijen benadelen, Voor U zou te weinig aan bod gekomen zijn in de media en bovenal: het systeem waarbij de verkiezingen gevalideerd worden door de nieuw verkozen parlementsleden zou partijdig en ongrondwettelijk zijn.
  • Tot nu toe haalde dat weinig uit. De commissie van het Brussels Parlement verwierp de klacht van Voor U en de verschillende parlementen keurden de verkiezingsuitslag telkens goed. Ook een vraag tot hertelling van de Brusselse stemmen voor het Vlaams Parlement ingediend door Open Vld bleef zonder gevolg. De Kamer en de Senaat moeten zich woensdag uitspreken over de geldigheid van de verkiezingen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de uitslag gewoon goedgekeurd.

“Voldoet niet aan garanties”

Om te volgen: Komt er opnieuw een veroordeling?

  • Voor U en Collectif Citoyen willen dat niet zomaar laten gebeuren en spannen een kortgeding aan bij de Brusselse rechtbank. Ze vragen daar om België te verplichten om klachten over de verkiezingen te laten behandelen door een onafhankelijke instantie. “Dat de kamer van volksvertegenwoordigers zelf oordeelt over de geldigheid van de verkiezingen is op zich al een schending van de mensenrechten”, stelt Voor U in een persbericht.
  • In 2020 werd België al eens veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. PTB-politicus Germain Mugemangango diende een klacht in nadat ook hij geen hertelling kon bekomen. De rechtbank oordeelde toen dat “Mugemangango’s klacht beoordeeld is door een orgaan dat niet voldoet aan de vereiste garanties van onpartijdigheid”. Het is dus goed mogelijk dat het Hof dat vonnis opnieuw bevestigt.
  • Ook hekelen Voor U en Collectif Citoyen het feit dat beiden minder aan bod kwamen in de media. Dat is, zo zeggen ze, opnieuw een schending van de mensenrechten. “Volgens het Europees Hof moet de Belgische staat maatregelen nemen om voldoende media-aandacht voor niet-gefinancierde partijen te garanderen. Maar die uitspraak wordt niet gerespecteerd in België”, klinkt het bij Collectif Citoyen.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.