Voka: ‘Slechts 25 procent van vrachtwagenverkeer rond Antwerpen afkomstig uit de haven’

Niet het wegtransport, maar pijpleidingen en schepen zijn de belangrijkste transportmiddelen voor producten uit de Antwerpse haven. Dat blijkt uit een onderzoek van Voka Antwerpen-Waasland op vraag van Port of Antwerp. Slechts 25 procent van het vrachtwagenverkeer rond Antwerpen is dan ook afkomstig vanuit de haven.

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland onderzocht de in- en uitgaande stromen van de 21 grootste productiesites in het havengebied, goed voor 80 procent van alle getransporteerde goederen. Uit dat onderzoek blijkt dat 8 procent van wat de industrie in het Antwerpse havengebied produceert, op vrachtwagens wordt geladen. Van de grondstoffen die de industrie verwerkt, wordt 2 procent aangeleverd op vrachtwagens.

Pijpleidingen

Een belangrijke opmerking hierbij is dat het gaat om producten die verwerkt werden door de eigen industrie. De overslag van goederen die langs de haven passeren, zijn niet meegerekend. Van de vele vrachtwagens rond Antwerpen, is 25 procent havengerelateerd.

’54 procent van alle vrachtverkeer is gewoon transitverkeer vanuit onze buurlanden en een kwart is voor bedrijven buiten de haven. Dat wisten we al uit een vorige telling. Maar het is voor het eerst dat we nu het industrieverkeer in kaart hebben gebracht’, zegt Pieter Leuridan van Voka.

De belangrijkste modus blijkt het netwerk van pijpleidingen: 70 procent van het totale aangevoerde volume en voor meer dan 30 procent van de uitgaande volumes komt via leidingen. De scheepvaart is goed voor 30 procent van de aanvoer en ruim de helft van de afvoer.

Te weinig transport via spoorweg

Uit het onderzoek blijkt ook dat de binnenvaart in opmars is, terwijl het spoortransport ondervertegenwoordigd blijft met 3,9 procent van de uitgaande stromen en 0,3 procent van de inkomende stromen. Volgens gedelegeerd bestuurder Luc Luwel blijft het goederenvervoer via spoor ook in de logistieke sector achterop hinken:

‘Daar zijn een aantal structurele verklaringen voor, waarvan een ontoereikende spoorinfrastructuur die ook niet meer aangepast is aan de moderne vereisten, de belangrijkste is. Die leidt dan weer tot een gebrekkige marktwerking met te weinig private aanbieders. Als we onze wegen nog meer willen ontlasten, dan is het aan de overheid om daar iets aan te doen. Zowel onze logistieke sector als onze industrie zijn vragende partij.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20