Vlaanderen voorziet 2,8 miljoen euro voor bezorging voedseloverschotten aan armen

Vlaams minister voor Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) trekt 2,8 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat overschotten uit onder meer de handel, de horeca en veilingen via verdeelkanalen terechtkomen bij mensen in armoede over heel Vlaanderen. 

Sinds 2018 investeert de Vlaamse regering per provincie 50.000 euro per jaar in verschillende sociale distributieplatformen. Die zorgen ervoor dat voedseloverschotten op lokaal of regionaal niveau ingezameld worden op een voedselveilige manier en dat ze verdeeld worden over voedselhulp- en sociale organisaties. 

“Door in te zetten op zulke hubs wordt er niet alleen een einde gemaakt aan voedselverspilling, maar wordt ook een bijdrage geleverd aan de sociale circulaire economie van morgen”, zegt Beke.

“Veel meer dan betaalbare voeding”

Momenteel zijn er in Vlaanderen 11 sociale distributieplatformen actief. “Ze bieden niet alleen betaalbare, kwaliteitsvolle voedingsproducten aan, maar ondersteunen ook bestaande actoren (socioculturele en sociale diensten, voedselbanken en vrijwilligersinitiatieven, …) die deze producten verstrekken aan maatschappelijk kwetsbare personen”, zegt Beke. “Dat zorgt voor tewerkstelling, het stimuleert een gezonde levensstijl, het bouwt aan het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld van mensen die leven in kwetsbare omstandigheden en het ontwikkelt een netwerk van welzijnsactoren. Het gaat dus om veel meer dan alleen betaalbare voeding.”

Vzw’s, sociale ondernemingen en (verenigingen van) lokale besturen kunnen tot 30 september een projectaanvraag indienen voor ondersteuning. Distributieplatformen en/of -hubs kunnen maximaal aanspraak maken op 700.000 euro per jaar. De subsidie hangt af van het werkingsgebied van het platform of de hub en het aantal personen met een verhoogde kwetsbaarheid in dat gebied. De projectperiode start op 1 december 2021 en eindigt op 30 november 2025.

“Vraag naar voedselhulp blijft toenemen”

“De vraag naar voedselhulp is duidelijk gestegen en we zien hierin voorlopig geen kentering, zegt Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van onder meer de Foodsavers. “Om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag, zijn de middelen die de Vlaamse regering toekende in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ meer dan welkom.”

“Samen met de steun van de lokale overheden en soms ook met projectmiddelen, maakt deze ondersteuning het mogelijk om de sociale distributieplatformen verder uit te bouwen”, zegt Verraes. “Het is de bedoeling dat voedselondersteuning voor mensen in armoede steeds kan verzekerd worden én dat nog meer voedselverspilling kan worden tegengegaan.”

(bzg)

Meer