Vlaams Parlement vecht robbertje uit over coronacommissie

Opvallend in het Vlaams Parlement: De meerderheid houdt een parlementaire onderzoekscommissie af, met steun van Groen en sp.a.

  • Over de aanpak van de Vlaamse regering en de Vlaamse administratie in de coronacrisis zijn heel wat vragen te stellen: zo trokken de woonzorgcentra tijdens de crisis luid en duidelijk aan de alarmbel. Bovendien zijn er bijzonder veel doden te betreuren in die centra, te wijten aan de coronacrisis, als we de fameuze cijfers van Sciensano mogen geloven.
  • Dat leidde in the heat of the moment al tot felle uitspraken. Onder meer CD&V-voorzitter Joachim Coens pleitte toen luid en duidelijk voor een parlementaire onderzoekscommissie om de zaak uit te zoeken, en te zorgen dat fouten zich niet zouden herhalen.
  • Maar nu de epidemie lijkt te minderen, komt het politieke spel rond zo’n commissie in alle hevigheid op gang. Een parlementaire onderzoekscommissie blijft immers iets uitzonderlijk: het geeft het parlement, inclusief de oppositie, de bevoegdheid van een onderzoeksrechter, die onderzoeken zoals een huiszoeking kan bevelen of mensen onderwerpen aan kruisverhoor onder ede.
  • De meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld kiest er nu voor om die methode af te houden. Gisteren in het Vlaams Parlement kwam de fractieleider van Open Vld, Willem-Frederik Schiltz, uitleg geven aan ‘Villa Politica’: ‘Het is niet het ideale instrument, er hangt een sfeertje van vingerwijzen of de zondebok zoeken aan. Het is ook te vroeg om al in de analyse te duiken, de crisis is nog altijd bezig.’
  • Schiltz had het daarbij ook letterlijk over de ‘kalasjnikov die zo’n onderzoekscommissie is’: die wil de meerderheid duidelijk niet op haar regering, en meer bepaald minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).
  • CD&V, Open Vld en N-VA gooien het nu op een akkoordje met oppositiepartijen Groen en sp.a om een ad-hoccommissie te organiseren die ‘de Vlaamse aanpak van de coronacrisis tegen het licht houdt en voorstellen moet doen over het postcoronatraject’.
  • Als zoethouder mag Björn Rzoska, de fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, die commissie leiden. Hij kondigt meteen aan dat het niet uitgesloten is dat die commissie zich op een dag toch vervelt tot heuse onderzoekscommissie. Bedoeling is dat er hoorzittingen komen en dat tegen eind 2020 de commissie klaar is.
  • Maar oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA dringen aan op meteen een volwaardige onderzoekscommissie. Vraag is of die eis zal afgehouden kunnen worden, eens er wat zaken naar boven komen.
  • En ook het federale spel speelt mee: daar komt er haast zeker wél een volwaardige onderzoekscommissie. Een hele resem partijen vraagt daar naar: zeker aan Franstalige kant is er bijzonder veel kritiek op de aanpak van de regering en onder meer de rol van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Maar ook N-VA zegde de facto in de Kamer al z’n steun toe voor zo’n commissie.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20