Vlaams Belang wil wet van 1970 inzetten om Vlaamse regering te blokkeren

Vlaams Belang wil een oude wet inroepen om moties tegen het Vlaams beleid in te roepen. Dat verklaarde fractieleider Chris Janssens in een interview met De Zondag.

In het nieuws: Door de 31 zetels in het Vlaams Parlement die het Vlaams Belang kreeg na de verkiezingen, kan de partij beleid gaan blokkeren.

  • “Aangezien we daarmee een kwart van alle zetels hebben, kunnen wij moties indienen om beleid tegen te houden om filosofische of ideologische redenen”, weet Janssens. “Wees maar zeker dat we dat instrument gaan inzetten als de regering beleid wil voeren dat indruist tegen de wil van de Vlaming“.
  • De regel gaat terug op een oude wet uit 1970 “die bedoeld was om de katholieken in de Franse Cultuurraad te beschermen en de vrijzinnigen in de Nederlandse Cultuurraad”, duidt politicoloog Nicolas Bouteca in De Standaard.
  • Een ingediende motie zorgt dat een bespreking van een Vlaams decreet direct een halt wordt toegeroepen. De voorzitters van Kamer, Senaat, Vlaams Parlement en Parlement van de Franse Gemeenschap moeten vervolgens samen beoordelen of de motie ontvankelijk is.
  • Maar op het moment dat die groep oordeelt dat er niets aan de hand is, kan het Vlaams Parlement verder met het stemmen van het decreet. Het lijkt Bouteca “onwaarschijnlijk dat Vlaams Belang dat meermaals zal doen”. De partij “kan het eens toepassen om de Vlaamse regering te pesten”, haalt hij aan.
  • Hoe vaak Janssens en de rest van zijn partij van plan zijn om de wet in te roepen, valt nog te bezien. In 2019 werd de regel voor het laatst gebruikt.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.