Verenigde Staten verdringen Qatar als grootste LNG-exporteur van de wereld

Volgend jaar zullen de Verenigde Staten de grootste exporteur van vloeibaar aardgas (LNG) ter wereld worden. Daarbij zal het land Qatar en Australië, die momenteel de markt aanvoeren, achter zich laten. De Verenigde Staten kunnen deze nieuwe titel mogelijk ook voor verscheidene jaren vasthouden. Dat hebben een aantal analisten in gesprekken met het persbureau Reuters gezegd.

Opgemerkt werd daarbij dat China en andere grote economieën in Europa en Azië grote moeite moeten doen om voldoende brandstof voor hun verwarming en energievoorziening te vinden, terwijl de Verenigde Staten zich kunnen verheugen op een overvloedig aanbod, dat de volgende jaren zelfs nog zou toenemen.

Recordhoogtes

De wereldwijde vraag naar LNG heeft sinds het midden van het afgelopen decennium elk jaar opnieuw recordhoogtes bereikt, vooral door een toenemende behoefte in China en de rest van Azië.

“Een groot deel van die wereldwijde behoefte is opgevangen door de gestaag stijgende Amerikaanse export, die de jongste vijf jaar telkens weer opnieuw nieuwe records kon melden”, voert Reuters aan. “Die trend lijkt zich ook volgend jaar verder te zullen zetten.”

De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) voorspelt dat de Verenigde Staten volgend jaar dagelijks gemiddeld 11,5 miljard kubieke meter voet vloeibaar gas zullen uitvoeren. Daarmee zou de Amerikaanse export 22 procent van de wereldwijde vraag kunnen dekken.

“Met dat volume zouden de Verenigde Staten zowel Australië als Qatar, momenteel de twee grootste exporteurs van vloeibaar aardgas in de wereld, voorbijstreven”, merkt Reuters op. Een miljard kubieke voet gas is voldoende om dagelijks de behoeften van vijf miljoen huishoudens te dekken.

Verwacht wordt dat de Verenigde Staten alvast tot het midden van dit decennium de grootste exporteur van vloeibaar gas in de wereld zullen blijven. Op dat ogenblik zou Qatar, met de opstart van een nieuw deel van het North Field, opnieuw de eerste plaats kunnen opeisen.

“Indien een aantal Amerikaanse producenten echter beslissen eveneens nieuwe projecten op te starten, zouden de Verenigde Staten mogelijk toch langere tijd hun wereldwijd leiderschap op de LNG-markt kunnen vasthouden”, waarschuwen de analisten.

“Grote Amerikaanse gasproducenten zoals Cheniere Energy hebben de voorbije maanden diverse verkoopcontracten op lange termijn, onder meer in China, kunnen afsluiten. Dat biedt hen de nodige financiële slagkracht om in nieuwe projecten te kunnen investeren.”

Schaarste

De Amerikaanse LNG-exporten gingen dit jaar in eerste instantie naar Azië. Zuid-Korea en China namen elk ongeveer 13 procent van die uitvoer af, gevolgd door Japan (10 procent).

Deze drie landen waren ook vorig jaar de belangrijkste bestemmingen voor de Amerikaanse LNG-exporten. Toen stond echter Zuid-Korea met 13 procent op de eerste plaats, gevolgd door Japan (12 procent) en China (9 procent).

“De groei van de Amerikaanse gasexport helpt consumenten over de hele wereld aan een betere toegang tot een overvloedig en betaalbaar product dat in staat is om de actuele schaarste op de wereldwijde markt te verzachten”, betoogt Charlie Riedl, directeur van het Center for Liquefied Natural Gas (CLNG).

De sector prijst aardgas aan als een minder vervuilende fossiele brandstof dan steenkool of olie. Gas produceert bij verbranding minder uitstoot. Een overstap van steenkool naar gas betekent dan ook een verlaging van de emissies van broeikasgassen.

Anderzijds worden in het proces grotere hoeveelheden methaan, een gas dat een aanzienlijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde, uitgestoten.

Nutsbedrijven over de hele wereld gebruiken gas om de elektriciteitsprijzen relatief laag te houden en betrouwbare elektriciteitsnetten te behouden. Dankzij de gasvoorraden kunnen de bedrijven immers blijven voldoen aan de stijgende vraag naar energie, terwijl ze ondertussen van steenkool op hernieuwbare bronnen overschakelen.

Wegens een gebrek aan beschikbaar gas hebben een aantal landen, waaronder China, echter beslist de steenkoolproductie opnieuw op te voeren.

Meer