Van Peteghem legt eigen voorstel btw-verlaging energie op tafel

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft een voorstel uitgewerkt om btw op gas en elektriciteit te verlagen. Dat wordt voorgelegd aan zijn collega’s in de federale regering.

Een lineaire btw-verlaging, een “energiecheque” of nog een andere maatregel? De federale regering zoekt naar een manier om de schok van de oplopende energiefacturen voor de gezinnen te verzachten, zonder een gat in de begroting te branden.

Het kabinet van minister van Financiën Van Peteghem heeft nu een technisch voorstel in twee stappen uitgewerkt, melden verscheidene kranten. Hij denkt aan een directe verlaging die vrijwel onmiddellijk ingaat. Dat wordt daarna afgelost door een permanent mechanisme, waarbij de fiscale druk op de energieprijzen meeschommelt met het niveau van die prijzen.

  • Om de onmiddellijke nood te lenigen, zou het btw-tarief voor energie vanaf 1 februari verlagen van 21 naar 6 procent. De btw-verlaging zou alleen gelden voor particulieren, niet voor bedrijven.
  • Op middellange termijn legt Van Peteghem twee opties voor:
    • Een flexibel systeem waarbij het btw-tarief voor particulieren mee fluctueert met de energieprijs. Wordt een bepaalde drempel overschreden, dan zakt het standaardtarief van 21 procent naar 6 procent. De gezinnen met een sociaal tarief zouden altijd maar 6 procent moeten betalen, waarmee er een sociale correctie is ingebouwd in het nieuwe prijzensysteem.
    • Ofwel een definitieve btw-verlaging, waarbij de accijnzen ter compensatie verhoogd worden om de impact op de begroting te beperken. Daarna zouden de accijnzen de rol van flexibele variabele spelen. Accijnzen zijn geen procentuele, maar een vaste belasting. De overheid zou via de accijnzen een gediversifieerder beleid kunnen voeren, bijvoorbeeld verschillende tarieven op basis van het energieverbruik, en ze kunnen verlagen als de prijzen de pan uit rijzen.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.