Valerie Van Peel en Lorin Parys verkozen tot ondervoorzitters N-VA, Theo Francken grijpt naast de prijzen

Valerie Van Peel en Lorin Parys zijn door de partijraad verkozen als nieuwe ondervoorzitters van N-VA. Theo Francken werd derde.

Lorin Parys was al een van de ondervoorzitters. Zijn positie wordt dus bevestigd. Valerie Van Peel komt in de plaats van aftredend ondervoorzitter Cieltje Van Achter.

Het betekent dat Theo Francken, naast jarenlang voorzitter Bart De Wever en Vlaams minister-president Jan Jambon een van de boegbeelden van de voorbije jaren, geen ondervoorzitter wordt. De verkiezing bij de ruim 200 leden van de partijraad werd als een interne test gezien na de zaak-Kucam, die Francken in een lastig parket bracht.

Wat voorafging: N-VA-falanx gaat achter Theo Francken staan, maar stemming ondervoorzitter wordt testcase

Meer