Vertrouwen bij ondernemers duikt steil naar beneden, Unizo-topman “kijkt met bang hartje naar de verkiezingen”

Volgens de kmo-barometer van ondernemersvereniging Unizo hebben de Belgische ondernemers weinig vertrouwen in de toekomst. Die barometer is dit kwartaal serieus gezakt. Gedelegeerd bestuurder bij Unizo Danny Van Assche licht toe hoe dat komt en welke oplossingen hij ziet.


Beluister hieronder het volledige interview met Danny Van Assche:


Waarom is dit belangrijk?

Het ondernemersvertrouwen ligt bijzonder laag. Dat is een afspiegeling van de economische tijden waarin we leven. Van Assche hoopt echter dat de politiek hier iets aan kan doen.
  • Van Assche: “We zijn bij Unizo geschrokken van de kmo-barometer van dit kwartaal, want die is al acht kwartalen negatief. Dat wil zeggen dat er meer ondernemers zijn die de toekomst negatief inschatten dan positief. Maar we waren al wel vier kwartalen terug richting nul aan het evolueren. Dit kwartaal duiken we opnieuw zeer zwaar naar beneden.”
  • “Er zit een zware negatieve trend zit op het rendabel maken van een onderneming. Dat heeft te maken met de gestegen loonkosten en de indexering, maar toch ook nog altijd met de hoge energiekosten. Die zijn gestabiliseerd, maar de gasprijzen liggen nog altijd 50 procent hoger dan twee jaar geleden.”
  • “En een tweede reden waarom het vertrouwen bij ondernemers zo pessimistisch is, is het stijgend aantal wanbetalers. De consumenten betalen de ondernemer niet tijdig. Als de ondernemer al geprefinancierd heeft, dan heeft dit ook een impact op de onderneming zelf”, geeft de gedelegeerd bestuurder aan.

België krijgt problemen

  • “Unizo pleit ervoor om de energiekosten van fossiele brandstoffen uit de index te halen. Mochten we die het afgelopen jaar niet hebben meegerekend, dan hadden we de kosten al kunnen milderen ter grootte van één indexsprong.”
  • “Als er een bestelling gebeurd is of een werk uitgevoerd is bij een consument, dan wordt het hoe langer, hoe moeilijker voor de ondernemer om aan het geld te raken waar hij recht op heeft. Die tendens moet stoppen, want dit begint een negatieve impact te krijgen op de ondernemer.”
  • “De komende maanden en jaren zijn cruciaal, want we zien dat ons land problemen begint te krijgen op heel wat verschillende vlakken. We hebben echt krachtdadig beleid nodig van de verschillende overheden. om dat ook te doen. We kijken met een bang hartje naar de verkiezingen van volgend jaar. Unizo hoopt dat de uitslag die daaruit komt, op z’n minst ervoor zorgt dat we tot stabiele regeringen kunnen komen”, besluit Van Assche.

(evb)

Meer