Unicef ijvert voor universeel kindergeld: ‘Kwetsbare gezinnen beschermen tegen armoede’

In een nieuw rapport pleit kinderrechtenorganisatie Unicef voor een vorm van universele kinderbijslag, om zo de armoede in de wereld terug te dringen.

In het ‘Universal Child Benefits: Policy Issues and Options’-rapport geeft Unicef aan dat slechts één op de tien landen een systeem van universele tegemoetkoming hebben. In ons land hebben de deelstaten de bevoegdheden om zoiets uit te werken. Onder het Vlaamse Groeipakket dat sinds 1 januari 2019 in voege is, krijgen ouders een maandelijks basisbedrag van 163,20 euro voor elk kind.

Volgens Unicef leidt zo’n systeem bevordert zo’n systeem de gezondheid, het onderwijs, de voedselzekerheid en de productiviteit van kinderen, naast de algemene vermindering van de armoede. ‘Investeren in kinderen verandert niet alleen hun leven, maar levert ook hoge opbrengsten op voor hun gemeenschappen en voor de samenleving als geheel”, zegt uitvoerend directeur Henrietta Fore.

Zeker nu de wereld getroffen wordt door de coronapandemie en daarop volgend een economische crisis, moeten regeringen inzetten op kindergeld, klinkt het nog. ‘Aangezien de economische gevolgen van Covid-19 jarenlange vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding dreigen terug te draaien, kunnen universele tegemoetkomingen een reddingsboei zijn. Ze kunnen kwetsbare gezinnen beschermen tegen toenemende armoede en ontbering.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20