Twitch bestraft gebruikers voor hun wangedrag in het echte leven

Terwijl veel sociale netwerken genoegen nemen met het straffen van hun gebruikers voor hun activiteiten op hun platform, heeft Twitch besloten om twee stappen verder te gaan met zijn handhavingsbeleid. Mensen die in het echte leven aanstootgevend gedrag vertonen, kunnen daar nu op de videostreamingdienst de gevolgen van dragen.

Twitch heeft zijn gedragscode bijgewerkt. Voortaan zal ernstig wangedrag dat buiten het platform wordt begaan aan sancties worden onderworpen. Bij de eerste overtreding kan zelfs een schorsing voor onbepaalde tijd worden opgelegd. Twitch heeft een niet-uitputtende lijst opgesteld van handelingen die in het echte leven worden gepleegd en die bestraft kunnen worden. Deze omvatten dodelijk geweld en gewelddadig extremisme, terroristische activiteiten, pedofilie en lidmaatschap van een bekende haatgroepering.

Er is zelfs een speciaal e-mailadres in het leven geroepen om dergelijk wangedrag te melden: OSIT@twitch.tv.

Grondig onderzoek

Het platform preciseert dat het grondige onderzoeken zal uitvoeren om na te gaan of de klachten gegrond zijn. De medewerkers van Twitch zullen zich baseren op tastbaar bewijsmateriaal (schermafbeeldingen, video’s, politieverslagen, enz.). Zij zullen daarbij ook rekenen op de steun van de politie. ‘Om uitvoerig en effectief op te kunnen treden, zijn we in zee gegaan met een gerenommeerde externe onderzoeker om ons interne team bij deze onderzoeken te ondersteunen’, aldus Twitch.

Al deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd met respect voor de persoonlijke levenssfeer en de rechten van de verschillende partijen, en in alle vertrouwelijkheid.

Twitch heeft ook een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zal er niet altijd een sanctie genomen worden indien het misdrijf lang geleden is gepleegd, als de verantwoordelijke persoon zijn straf al heeft uitgezeten en als hij geen ‘duidelijk en onmiddellijk’ gevaar vormt. Het is overigens mogelijk om in beroep te gaan als een account geschorst wordt.

Deze beslissing is een minirevolutie op het gebied van het handhavingsbeleid inzake onlineplatforms. Tot nu toe gaat de overgrote meerderheid van de populairste sociale netwerken alleen over tot sancties wanneer hun gebruikers gevaarlijke of misleidende berichten op hun platform plaatsen. Een houding die reeds bekritiseerd werd door burgerrechtengroeperingen.

Lees ook:

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20