Traag internet verhindert doorbraak autonome wagen

De capaciteit van het internet vormt een van de grootste barrières die de doorbraak van de autonome wagen kan afremmen. Dat is de conclusie van een analyse van consulent KPMG over de ontwikkelingen van de zelfrijdende auto in vijfentwintig landen. Andere cruciale punten zijn de kwaliteit van de wegeninfrastructuur, het overheidsbeleid en de acceptatie door consumenten.

Volgens het rapport van KPGM is Nederland het best voorbereid op de komst van de elektrische wagen, gevolgd door Singapore, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zweden. Brazilië sluit de rij. Andere achterblijvers zijn Hongarije (21), Rusland (22), Mexico (23) en India (24). België was niet in het onderzoek opgenomen.

Groeisector

“Naar verwachting zal de markt voor autonome voertuigen de volgende decennia uitgroeien tot een industrie met een waarde van duizenden miljarden dollars,” zeggen de onderzoekers. “Naties nemen snel belangrijke initiatieven om de introductie van de technologie te bevorderen.”

“Een aantal landen organiseren systemen om zelfrijdende voertuigen uit te testen. Anderen werken aan strategieën voor de uitbouw van onbemande vrachtwagens op de snelwegen. Autonoom vervoer zal in de toekomst wereldwijd een gigantische economie vertegenwoordigen. Wanneer gekeken wordt naar innovatie en infrastructuur, vormt de sector een absolute topprioriteit.”

“De zelfrijdende auto moet echter nog talloze barrières overwinnen,” zeggen de onderzoekers anderzijds. “Vele landen worstelen op hun mobiele netwerken met lage snelheden. Daardoor krijgen zelfrijdende auto’s moeilijkheden om met elkaar en de verkeerssystemen optimaal te kunnen communiceren. Dat kan ervoor zorgen dat autonome wagens minder snel in het verkeer zullen verschijnen dan men zou hopen.”

“Dat is onder een probleem in Groot-Brittannië, dat op het gebied van mobiele dekking tegenover vele andere landen achterblijft. Maar Groot-Brittannië moet ook de kwaliteit van zijn wegeninfrastructuur verbeteren. Vooral kleinere wegen verkeren in een slechte staat, waardoor autonome wagens het bijzonder moeilijk zouden kunnen krijgen. Men moet daarbij ook beseffen dat investeringen in deze sector pas na verloop van tijd vruchten afwerpen.”

Publiek

Maar ook de publieke opinie zal volgens KPMG een belangrijke impact hebben op de introductie van de autonome wagen. “Uit de analyse bleek dat Groot-Brittannië een wereldleider is in de promotie van zelfrijdende voertuigen, maar de terughoudendheid van de consument remt die ontwikkelingen af,” zeggen de onderzoekers.

“Uiteindelijk zal de consument het tempo van de adoptie van zelfrijdende auto’s bepalen. Zonder een brede acceptatie door de consument zal de markt zich moeilijk kunnen ontwikkelen.”

Nederland voert al voor het tweede jaar de ranglijst aan. “Nederland dankt zijn hoge score aan de goede kwaliteit van zijn wegennet en digitale infrastructuur,” zeggen de onderzoekers. “De Nederlandse overheid investeert onder meer in stoplichten die kunnen communiceren met voertuigen. Maar ook de acceptatie door de consument is voor de hoge score van Nederland verantwoordelijk.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20