Toxische werkomgeving verhoogt risico op depressies

In een toxische werkomgeving lopen de risico’s op depressies sterk op. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Australia, die op zoek gingen naar mogelijke aanwijzingen van verbanden tussen lange werktijden, een giftige werkcultuur, werkbevlogenheid en mentaal welzijn.

Het onderzoek was gebaseerd op een enquête bij ruim duizend werknemers, die over een periode van een jaar werden gevolgd.

Management

“Werknemers die aan de slag zijn bij organisaties die geen prioriteit geven aan de geestelijke gezondheid van hun medewerkers, lopen drie keer meer kans met depressieve symptomen te maken te krijgen”, merkt onderzoeksleider Amy Zadow, professor psychologie aan de University of South Australia, op.

“Lange werkdagen verhogen de kansen op een vroegtijdig overlijden aan cardiovasculaire aandoeningen, maar slechte managementpraktijken leiden tot een grotere risico op depressies.”

“Een slechte geestelijke gezondheid op de werkplek is bijzonder vaak terug te voeren tot slechte managementpraktijken, prioriteiten en waarden, die vervolgens weer leiden tot hoge werkeisen en weinig middelen”, benadrukt Zadow.

“Er zijn aanwijzingen dat bedrijven die hun werknemers niet belonen of erkennen voor een sterke inzet, aan onredelijk hoge eisen onderwerpen en weigeren om aan hun medewerkers autonomie te verstrekken, een veel groter risico lopen om met depressies bij het personeel te moeten afrekenen.”

Pesten

Uit het onderzoek bleek nog dat mannen een groter risico op depressie lopen indien op de werkplek aan hun psychische gezondheid weinig aandacht wordt besteed.

De wetenschappers wijzen erop dat wereldwijd naar schatting 300 miljoen mensen aan depressies lijden. “Ondanks de beschikbare behandelingen blijkt het probleem geen enkel teken van afname te tonen”, merken ze op.

“Dat heeft er wel toe geleid dat er nu meer aandacht wordt besteed aan de bestrijding van slecht functionerende werkomgevingen, die een belangrijke bijdrage tot het probleem kunnen leveren.”

De onderzoekers merken nog op dat een falend beleid voor de ondersteuning van de geestelijke gezondheid van de werknemers ook pesterijen op de werkvloer en burnouts in de hand kunnen werken.

(evb)

Meer
Mijn Volglijst

Valuta: dollar fundamenteel beter dan euro

27/11/2021 09:24

(ABM FN-Dow Jones) Fundamenteel staat de Amerikaanse dollar er beter voor dan de euro. Dit vindt valuta-analist Joost Derks van iBanFirst.

Daarbij verslechtert de coronasituatie in Europa "in rap tempo met mogelijk hardere lock-downs tot gevolg". De euro/dollar is hier afgelopen week ook al op vooruit gelopen, maar werd aan het eind van de afgelopen handelsweek een halt toegeroepen, zag Derks.

Lees meer...
Markten
Lees meer...
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20