Topsporters hebben grote voordelen op de arbeidsmarkt

Het professionele verleden en de educatieve bagage vormen belangrijke elementen die door de sollicitant bij een interview voor een nieuwe betrekking naar voor moeten worden geschoven, maar daarbij mogen ook sportieve prestaties niet worden vergeten. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de Cornell University in de Verenigde Staten.

De onderzoekers zeggen tijdens hun onderzoek immers vastgesteld te hebben dat een participatie aan competitiesport de latere kansen op een rekrutering helpt verhogen en bovendien een hele carrière zijn positieve impact kan blijven behouden.

“De studie wees uit dat mensen met sportervaring in de ogen van rekruteerders niet alleen een hoger niveau van leiderschap, zelfvertrouwen en zelfrespect vertonen, maar op die karaktereigenschappen ook daadwerkelijk betere scores halen dan collega’s die niet op een sportief verleden kunnen terugvallen,” zegt onderzoeksleider Kevin Kniffin, specialist management aan de Cornell University.

“Alleen op het gebied van altruïstisch gedrag laten gewezen atleten lagere scores optekenen dan andere collega’s. Daarmee kunnen gewezen sportlui terugvallen op een goede uitvalsbasis voor een interview. Dat voordeel blijft bovendien ook de volgende decennia actief.”

“Een studie bij veteranen uit de tweede wereldoorlog wees uit dat zestig jaar na het stopzetten van de sportactiviteiten, gewezen atleten hogere scores haalden op leidinggevende vaardigheden en zelfvertrouwen,” verduidelijkt Kevin Kniffin. “Bovendien konden de betrokkenen terugkijken op een loopbaan die onevenredig tot het hogere management heeft geleid.”

“Daarnaast bleken deze gewezen atleten ook een groter prosociaal gedrag, zoals vrijwilligerswerk of donaties voor goede doelen, te laten registreren. Er kan dan ook worden gesteld dat sportieve activiteiten mee een basis helpen leggen voor een persoonlijk succes op langere termijn.”

Er kunnen volgens de onderzoekers verschillende redenen naar voor worden geschoven voor het fenomeen. “In de eerste plaats kunnen er verscheidene gelijkenissen worden opgetekend tussen sportteams en bedrijven,” voert Kniffin aan. “Daardoor kan sport de atleten voorbereiden op vaardigheden die ook op de werkvloer een meerwaarde hebben.”

“Bovendien worden atleten geconfronteerd met coaches die de nadruk leggen op groepsgedrag dat in het onderwijs niet altijd aan bod komt, zoals wederzijds respect, vertrouwen en teamwerk. Atleten leren om in een positieve richting geleid te worden en met teamgenoten aan een gemeenschappelijk doel te werken.”

“Teamsporten belonen bovendien de gezamenlijke inspanning en stimuleren de vaardigheden om binnen een organisatie efficiënt te functioneren,” merkt de onderzoeker nog op. “Al die factoren blijken de basis te leggen om de werknemer te vervolmaken en de mogelijkheid te bieden een succesvolle carrière uit te bouwen.” (mah)

Meer