De terugslag van de stijgende rente: met een kolossale schuld van 31.000 miljard dollar betalen de VS bijna 1 miljard dollar aan rentelasten per dag

Het Amerikaanse ministerie van Financiën publiceerde deze week een rapport waaruit blijkt dat de Amerikaanse staatsschuld nu meer dan 31.000 miljard dollar bedraagt. Dat is zeker niet zonder gevolgen voor de Verenigde Staten.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat deze schuld veel groter is dan het Amerikaanse bbp, dat volgens cijfers van het IMF in 2021 22.675 miljard dollar bedroeg. Per hoofd van de bevolking vertegenwoordigt deze schuld 93.000 dollar per Amerikaan. Ter verduidelijking: het gaat dus over de overheidsschuld, niet over de schulden van gezinnen of bedrijven.

“Bidenflation”

Het begrotingsklimaat is de afgelopen twee jaar aanzienlijk verslechterd. De gezondheidscrisis leidde tot een stimuleringspakket van 1.900 miljard dollar, gevolgd door een infrastructuurpakket van 1.200 miljard dollar. Dit jaar is er een pakket van 750 miljard dollar ter verlichting van de studieschuld en een klimaatpakket van 430 miljard dollar, ook wel de Inflation Reduction Act genoemd, bijgekomen.

Niet iedereen is tevreden met de bovenstaande maatregelen. Gevreesd wordt dat die de inflatie verder zullen aanjagen. In de Verenigde Staten spreken tegenstanders van de Amerikaanse president daarom over “Bidenflation.”

Schuldenlast

Net nu de overheid met geld strooit, is de Federal Reserve de rente aan het verhogen om de inflatie te temperen. De Amerikaanse centrale bank heeft de belangrijkste rentetarieven opgetrokken van 0 naar 3 procent. En die stijgende rente is niet zonder gevolgen. Momenteel betaalt de Amerikaanse overheid dagelijks 965 miljoen dollar aan rentelasten. De Peterson Foundation schat dat dat bedrag de komende tien jaar zal verdrievoudigen, waardoor het de snelst groeiende post in de federale begroting wordt, meldt Yahoo Finance.

Het Committee for a Responsible Federal Budget schat overigens dat er tegen 2031 zo’n 4.800 miljard dollar aan het tekort zal worden toegevoegd.

Wie bezit die schulden?

Zowel buitenlandse regeringen als banken en particuliere investeerders, staats- en lokale overheden en de Federal Reserve delen in de schuld, die wordt aangehouden in de vorm van schatkistpapier en obligaties.

Buitenlandse regeringen en particuliere beleggers zijn een van de grootste houders van overheidsschuld: zij bezitten ongeveer 7.700 miljard dollar. Op nationaal niveau bezit de Federal Reserve het grootste deel van de staatsschuld, ongeveer 40 procent.

Zolang het bbp groeit, is deze schuld houdbaar. Maar het vooruitzicht van een recessie en een destructieve rente treffen zelfs Uncle Sam in zijn portefeuille. Begrotingsconsolidatie is zeker niet voor morgen. Dat is één ding dat de VS gemeen hebben met ons land.

(ns/fjc)

Meer