Tak21-verzekering wint aan populariteit ten koste van de tak23-verzekering

Uit het jaarrapport van de verzekeringskoepel Assuralia blijkt dat de stortingen in tak21-verzekeringen vorig jaar zijn toegenomen. De tak23-verzekering daarentegen moest aan populariteit inboeten.

Context: Wie wil sparen of beleggen via een verzekeraar kan doorgaans kiezen uit meerdere producten. De tak21- en tak23-verzekeringen zijn de bekendste voorbeelden.

 • De tak21-verzekering is het verzekeringsalternatief voor het bancaire spaarboekje. Zo wordt het kapitaal ook tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling beschermd door het depositogarantiestelsel.
  • Het totaalrendement van een tak21-verzekering bestaat doorgaans uit twee elementen: een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname. De gewaarborgde rentevoet wordt voor een bepaalde periode vastgeklikt (na iedere storting). De eventuele winstdeelname kan elk jaar variëren, afhankelijk van de financiële prestaties van de verzekeraar.
  • Opgelet: Als je de tegoeden binnen de acht jaar (na het afsluiten van een verzekeringscontract) opvraagt, moet je een roerende voorheffing van 30 procent betalen.
 • De tak23-verzekering is dan weer het verzekeringsalternatief voor een beleggingsfonds. De verzekeraar belegt je premies in één of meerdere fondsen.
  • Net zoals bij een beleggingsfonds weet je niet op voorhand hoeveel je kapitaal zal opbrengen. De rendementen zijn afhankelijk van wat er zich afspeelt op de financiële markten.

Tak21-verzekering wint aan populariteit

In het nieuws: Uit het jaarrapport van Assuralia blijkt dat de Belgen meer interesse hebben in de spaarverzekering dan in de beleggingsverzekering.

 • Nadat de stortingen in de tak21-verzekering in 2022 al waren toegenomen met 4,8 procent tot 6 miljard euro, tekende de verzekeringskoepel vorig jaar nog eens een toename met 5,7 procent op. Daardoor kwam het totaal uit op 6,3 miljard euro.
 • De tak23-verzekering boette aan populariteit in. Voor het tweede jaar op rij namen de investeringen in dat verzekeringsproduct af. In 2022 daalden de stortingen met 10 procent tot 3,4 miljard euro. Vorig jaar zakten dat aantal nog eens met 16,3 procent tot 2,8 miljard euro.
 • Assuralia geeft geen verklaring voor die tendens, maar het is meer dan waarschijnlijk dat spaarders door het verstrakkende geldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) meer aandacht hebben voor de tak21-verzekering. Vastrentende producten doen het immers goed wanneer de rente stijgt.
  • Veel verzekeraars hebben de voorbije maanden de jaarrendementen van hun tak21-verzekeringen bekendgemaakt. Veel van hen konden uitpakken met rendementen tot 3 procent.

Ook dit nog: Het rapport van Assuralia toont ook aan dat de stortingen in de groepsverzekeringen zijn toegenomen.

 • De koepel spreekt van een stijging met 9 procent tot 6,8 miljard euro. In 2022 was er sprake van een toename met 4,5 procent.

Assuralia blijft er bij de overheid op hameren dat het belangrijk is om verder in te zetten op de tweede en derde pensioenpijler en zo burgers meer zekerheid te geven om hun ‘oude dag’ te financieren. 

 • “Het vertrouwen in het pensioenstelsel met zijn drie onmisbare pijlers opkrikken door fiscale stabiliteit en rechtszekerheid te verhogen, is daarbij essentieel”, klinkt het in een persbericht. “De betere bescherming van de burger inzake pensioenen komt ook aan bod in het politiek memorandum van Assuralia, als één van de maatschappelijke uitdagingen die de sector graag wil aanpakken samen met de overheid.”

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer