De toeleveringsketen in tijden van crisis – hoe de retailsector het onvoorspelbare kan voorspellen

De aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, hoge inflatie en klimaatverandering hebben grote invloed op de bedrijfsvoering van retail- en CPG-bedrijven. Nauwkeurigere verkoopvoorspellingen worden daardoor steeds essentiëler voor de bedrijfscontinuïteit van retailers. De inzet van data en analytics helpt hun supply chain te optimaliseren.

Volgens Ronald Breedveld, Senior Retail & CPG Director bij SAS, zijn er drie ontwikkelingen waar retailers dit jaar mee te maken krijgen – en die kunnen helpen om in te spelen op afwijkende en ingrijpende gebeurtenissen.

1. Moderne forecastingtechnieken onmisbaar voor verkoopvoorspellingen

Om succesvol te kunnen zijn, moeten retailers snel kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen. De hamvraag is: hoe kunnen organisaties nu in hemelsnaam voorspellingen doen in deze onzekere “VUCA” tijden?

Retailers kunnen niet meer uit de voeten met de oude methode, gebaseerd op in het verleden gerealiseerde verkoopgegevens. Het is essentieel om meer data in te zetten om frequent en geautomatiseerd verkoopvoorspellingen van hoge kwaliteit te doen. Nu wordt dit vaak nog handmatig gedaan. Dat is niet alleen tijdrovend, maar geeft ook een minder accuraat beeld van de situatie.

Met moderne forecastingtechnieken is het mogelijk hoogwaardige voorspellingen te doen voor alle aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid van de consument: inkoop, verkoop, kwaliteit en zelfs de beschikbaarheid van personeel. Daarmee kunnen retailers bijvoorbeeld prijs, assortiment en beschikbaarheid continu optimaliseren en houden ze grip op onverwachte gebeurtenissen.

2. Beter inspelen op klimaatverandering met analytics en AI

De effecten van klimaatverandering zorgen voor nog meer uitdagingen in de supply chain wereldwijd. Extreme hitte, overstromingen, bosbranden en een stijgende zeespiegel kunnen leiden tot een stagnatie van de goederenstroom, omleiding van vrachtverkeer of scheepsvaart en zelfs verhinderen dat werknemers naar hun werk kunnen komen.

Een goed voorbeeld daarvan is de extreem lage waterstand van de Rijn afgelopen zomer, die veroorzaakt werd door aanhoudende droogte. Een groot deel van de brandstoftoevoer, zoals kolen, ijzererts en gas wordt vanuit Rotterdam via de Rijn naar Duitsland vervoerd. Maar door het lage waterpeil konden binnenvaartschepen minder vracht vervoeren, met een negatieve impact op zowel de Nederlandse als Duitse economie tot gevolg. Grondstoffen konden bij verschillende grote bedrijven niet op tijd worden geleverd, waardoor de productie werd vertraagd of zelfs stilgelegd.

De schaarste in de transportmarkt heeft ervoor gezorgd dat schippers hogere tarieven vragen, waardoor de binnenvaart duurder is geworden. Bovendien leidt de vertraging in het transport van grond- en brandstoffen tot (nog verder) stijgende energieprijzen, wat weer invloed heeft op de prijs van eindproducten.

Steeds meer organisaties maken daarom gebruik van analytics om de kosten van het productieproces te optimaliseren op basis van de energiefluctuaties. Veel CPG bedrijven laten de verwachte energieprijzen meewegen om reële kostprijzen vast te stellen en daarmee ook de consumentenprijzen voor het komende jaar. Datzelfde geldt voor grondstoffen en verpakkingsmaterialen.

3. De inzet van Digital Twins

Een Digital Twin is een digitale kopie van een bedrijfsproces waarmee organisaties verschillende scenario’s in kaart kunnen brengen en tevens de effectiviteit van potentiële maatregelen kunnen testen.

Op die manier kun je van de supply chain bijvoorbeeld verschillende forecasting scenario’s simuleren en de impact op de logistiek en de resulterende “customer service level” bepalen. Of je kunt een betere inschatting maken van de consequenties van besparingen op het vrachtwagenpark of de opslagcapaciteit. Alhoewel simulaties al worden gebruikt door retailers, kan het met deze relatief nieuwe technologie een stuk sneller (in realtime zelfs) en veel gedetailleerder. Met een Digital Twin kunnen organisaties dus preciezer verschillende scenario’s simuleren, waardoor ze op strategisch niveau betere beslissingen kunnen maken, wat vooral in deze onzekere tijd geen overbodige luxe is.

Een Digital Twin kan ook nuttig zijn in het kader van ESG (Environmental, Social & Governance). Organisaties streven zowel naar minder CO2-uitstoot als naar meer winst. Maar hoe komen ze daar? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ze voor hun vrachtwagenpark overstappen op waterstof of vervangen door elektrische auto’s? Hierbij spelen zoveel verschillende parameters dat het voor bedrijven lastig is om handmatig scenario’s uit te tekenen. Door verschillende simulaties te maken, kunnen ze bepalen welke strategie het beste resultaat oplevert.

Voor veel bedrijven is de inzet van Digital Twins nog toekomstmuziek. Retailers beschikken vaak niet over de financiële middelen om te investeren in dergelijke AI-technologieën. CPG bedrijven daarentegen lopen wel wat voorop, maar beschikken vaak niet over de data die nodig is om Digital Twin-simulaties voor het complete supply-chainproces op te zetten. Daarom zullen retail- en CPG-bedrijven veel meer moeten gaan samenwerken om de time-to-market, kosten en nauwkeurigheid te verbeteren. Want alleen samen kunnen zij hun supply chain verbeteren met datagedreven beslissingen en de problemen van vandaag de dag het hoofd bieden.


Ronald Breedveld is Senior Retail & CPG Director bij SAS

Meer