Spaceport Europe op Kourou wil lanceringen met duurzame energie

Tegen het midden van dit decennium moet de Spaceport Europe in Kourou op Frans Guiana hoofdzakelijk door duurzame bronnen van elektriciteit worden voorzien. Dat hebben het European Space Agency (ESA) en het Franse Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) gemeld.

Met die prestatie zou de Europese ruimtehaven, waar tot nu toe al meer dan driehonderd raketten zijn gelanceerd, naar eigen zeggen vooruitlopen op de doelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs.

Besparing

De Europese ruimtehaven op Kourou beslaat een oppervlakte van 700 vierkante kilometer. De site omvat een reeks lanceerinstallaties en ondersteunende infrastructuur. Ongeveer 20 procent van de elektriciteit die op Kourou wordt gedistribueerd, wordt door de Spaceport opgeslorpt.

Ongeveer de helft van de geleverde elektriciteit wordt gebruikt voor de koeling van de gebouwen op de site. De rest wordt gebruikt voor het beheer van de aanwezige voorraden vloeibare en vaste brandstoffen. Dat energieverbruik kost de ruimtehaven jaarlijks verscheidene miljoenen euro.

Die kostprijs willen het Europese en Franse ruimtevaartbureau beperken. Daarbij wil de Spaceport ook haar afhankelijk van de elektriciteitsvoorziening van Frans Guyana verminderen. Om die doelstellingen te bereiken zal worden geïnvesteerd in ecologische en hernieuwbare energiebronnen.

Pijlers

Op die manier moet de basis tegen het midden van dit decennium voor 90 procent in de eigen energiebevoorrading kunnen voorzien.

De duurzame plannen van Spaceport Europe steunen op twee grote pijlers. In eerste instantie zal worden geïnvesteerd in de aanleg van zonnevelden, die daarbij een piek van 10 megawatt zouden kunnen bereiken. De eerste productie van die installaties wordt over twee jaar verwacht.

De tweede pijler bestaat uit de bouw van twee biomassacentrales, die gebruik zal maken van de restwarmte van de koeling van de gebouwen. Deze maatregelen moeten de afname van het elektriciteitsnet met ongeveer 50 gigawattuur per jaar verminderen. Tevens zou de ecologische voetafdruk van de ruimtebasis met ongeveer 45.000 ton koolstofdioxide worden verminderd.

‘Wanneer de zonnevelden in de toekomst verder worden uitgebreid, zal de elektriciteitsvoorziening van de ruimtehaven uiteindelijk voor 100 procent op eigen bronnen steunen,’ beklemtoont Teddy Peponnet, projectmanager duurzame transitie bij Spaceport Europe.

‘Tevens zou voortaan ook het elektriciteitsnet van Frans Guyana door de ruimtehaven kunnen worden bevoorraad. De biomassacentrales zouden bovendien voor de lokale gemeenschap ongeveer 250 arbeidsplaatsen kunnen creëren.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20