Spaanse autostrades krijgen intelligente verlichting

Spanje wil het energieverbruik op zijn snelwegen de volgende zes jaar met 50 procent verminderen. Dat heeft het Spaanse ministerie van Transport bekendgemaakt. De hoeksteen van de nieuwe strategie om de energie-efficiëntie te maximaliseren, wordt de modernisering van de wegverlichting.

Daarbij zal gebruik gemaakt worden van intelligente technologie, gebaseerd op led-toepassingen die de lichtsterkte zullen veranderen naargelang de intensiteit van het autoverkeer ter plaatse.

Investering

Voor de modernisering van het verlichtingssysteem wordt een investering van ongeveer 510 miljoen euro voorzien. Opgemerkt wordt echter dat de introductie van de nieuwe technologie de vraag naar energie zal doen dalen en het land bovendien minder afhankelijk zal maken van fossiele brandstoffen.

In de plannen worden twee verschillende types verlichting voorzien. Tunnels zullen met een adequate verlichting worden uitgerust, maar bij de trajecten in open lucht zullen intelligente lichtbeheersystemen worden geïnstalleerd.

De vervanging van de armaturen met de oude verlichting met hogedruk natriumlampen door led-technologie zal een besparing tussen 30 procent tot 49 procent opleveren. Op locaties waar de intelligente lichtbeheersystemen, die zich aanpassen aan de drukte van de lokale verkeersstromen, worden ingevoerd kan dat echter oplopen tot 70 procent.

Het Spaanse ministerie van Transport stelde dat de beoogde energiebesparing zou overeenkomen met het jaarlijkse energieverbruik van 65.000 woningen en de uitstoot van koolstofdioxide door 30.000 voertuigen.

De ingreep zou bovendien evenveel baten opleveren als het planten van 3,5 miljoen bomen. De installatie en het onderhoud van het nieuwe verlichtingsnetwerk zou daarnaast ook 7.650 directe en indirecte banen opleveren.

Energiebesparing

Er worden ook een aantal initiatieven genomen om de afhankelijkheid van externe energiebronnen en fossiele brandstoffen te beperken. Onder meer zullen op verschillende punten van het wegennet zonnepanelen worden geïnstalleerd om de verlichting van elektriciteit te voorzien.

Het Spaanse wegennet beslaat 26.400 kilometer en kost de Spaanse schatkist jaarlijks 30 miljoen euro aan energievoorziening. Raquel Sanchez, de Spaanse minister van Vervoer, benadrukte in de aankondiging dat er geen donkere of slecht verlichte trajecten zullen overblijven.

“Het intelligente beheerssysteem zal de verlichting op kalmere wegen dimmen, maar er tevens voor zorgen dat een voldoende helderheid blijft op tweevakswegen en snelwegen waar minstens 80.000 voertuigen per dag passeren”, stipte de minister aan.

“Kleinere wegen zullen in het algemeen niet worden verlicht, maar er zal wel een verlichting worden voorzien op locaties die volgens de statistieken op het gebied van ongevallen als een zwart punt moeten worden bestempeld.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20