Schulden na het beëindigen van een relatie, wie is er aansprakelijk?

Een relatie verbreken doet in de regel pijn en brengt veel verdriet en zorgen met zich mee. In sommige gevallen kan een relatiebreuk je zelfs ernstig in de financiële problemen brengen. Denk maar eens aan situaties waarin een relatie is verbroken, maar waar één van de ex-partners blijft zitten met een schuld die de ander heeft gemaakt. Maar ook als na een relatiebreuk de gemeenschappelijke eigen woning verkocht moet worden en de verkoopprijs lager is dan de hypotheekkosten.

Wanneer ben je aansprakelijk voor een schuld?

Of je aansprakelijk kan worden gesteld voor een schuld hangt van een aantal factoren af, zoals:

 • je relatievorm
  • getrouwd in gemeenschap van goederen,
  • getrouwd op huwelijkse voorwaarden,
 • de ondertekening van het leencontract
  • je hebt samen getekend,
  • je ex heeft alleen getekend,
  • jij hebt alleen getekend.

Op het ogenblik dat je samen met je ex een leencontract hebt getekend dan ben je ook altijd samen verantwoordelijk voor de schuld.

Verschillende relatievormen

Wanneer je wel een partner hebt maar niet samen in dezelfde woning woont, dan spreek je van een latrelatie. Op het moment dat één van de partners een lening of een krediet gaat, dan is deze ook zelf verantwoordelijk voor de ontstane schuld. Indien beide partners een leencontract ondertekenen dan zal ook de verantwoordelijkheid voor deze schuld op heb beide rusten.

Je kunt ook met je partner onder één dak gaan wonen. Je woont dan zogezegd samen. Samen wonen, kun je doen met en zonder samenlevingscontract. Indien er geen sprake is van een dergelijke overeenkomst dan zal de situatie ten aanzien van schulden te vergelijken zijn met die van een latrelatie. Iedere partner is verantwoordelijk voor de schulden die hij, of zij, maakt. Alleen als beide partners een leencontract ondertekenen of er een schuld is ontstaan voor kosten die te maken hebben met de gemeenschappelijke huishouding dan zullen beide partner verantwoordelijk zijn.

Voor samenwonenden met een samenlevingscontract is de verantwoordelijkheid voor schulden vastgelegd in de overeenkomst. Maar ook hier ben je beiden verantwoordelijk voor schulden die voortvloeien uit de voering van een gezamenlijke huishouding.

Indien je gaat trouwen dan heb je, net zoals bij het samen wonen, een tweetal keuzes. Trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer je in gemeenschap van goederen bent gehuwd dan zijn alle bezitten van beide partners. Maar ook de schulden die aanwezig zijn kunnen op beiden worden verhaald als er zich een relatiebreuk voordoet. Voor de meeste schulden zijn beide partners verantwoordelijk zelfs als één van hen het leencontract niet heeft ondertekend. Bij een hypothecaire lening geldt echter een uitzonderlijke regel: alleen de persoon die de lening aan is gegaan zal uiteindelijk de verantwoordelijkheid hiervan dragen.

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden betekent, zoals de term al aangeeft, dat er bepaalde voorwaarden aan het huwelijk zijn verbonden. Deze voorwaarden vermelden welk bezit bij welke partner hoort, en ook de schulden zijn toegewezen aan één van de partners. De andere partner zal dus niet de verantwoordelijkheid hoeven te dragen voor deze schulden die gemaakt zijn voor het huwelijk. Alle schulden die na de ondertekening van de huwelijksakte zijn ontstaan zullen wel op beide partners worden verhaald na een echtscheiding.

Een relatiebreuk en schulden

Op het ogenblik dat je wilt gaan scheiden, kun je bij de schuldeisers een verzoek indienen om de schuld te splitsen tussen jou en je ex. De meeste schuldeisers zullen echter dit verzoek niet inwilligen. Voor hen is het namelijk erg belangrijk dat zij het geld krijgen dat hen toekomt. Indien je ex de schuld dan ook niet wil, of kan, betalen dan zal de betreffende schuldeiser de mogelijkheid hebben deze op jou te verhalen. Zelfs wanneer in een zogenaamd echtscheidingsconvenant vast wordt gelegd dat één van exen een bepaalde schuld zal betalen, maar deze uiteindelijk niet voldoet, dan zal de schuldeiser het openstaande bedrag alsnog op de ex-partner verhalen.

Relatiebreuk van een zelfstandig ondernemer met schulden

Als je ex-partner een onderneming heeft dan loop je na de relatiebreuk nog een ander financieel gevaar. In het geval van een eenmansbedrijf of Vennootschap Onder Firma (VOF), dan kun je nog steeds mede aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de onderneming, mits je gehuwd bent geweest in gemeenschap van goederen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20