Jongeren én werkgevers vinden dat school leerlingen te weinig voorbereidt op de arbeidsmarkt

School zou jongeren onvoldoende voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dat blijkt tenminste uit een bevraging van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Zowel Belgische jongeren als werkgevers zijn die mening toegedaan. Alexander Verstappen van het VBO geeft meer uitleg.


Beluister hier het volledige interview met Alexander Verstappen:


Waarom is dit belangrijk?

Een te groot gat tussen school en de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat jongeren niet met de juiste ingesteldheid of ervaring aan een job kunnen beginnen, wat voor beide partijen nefast is. Tegelijk zijn jongeren kritisch: een recordaantal jongeren stopte dit jaar bij hun huidige werkgever.
  • Verstappen: “Uit onze enquête blijkt dat bijna de helft van de jongeren vindt dat school je onvoldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt. Bij werkgevers is dat gevoel nog sterker: 82 procent van de ondernemers vindt dat jongeren die bij hen terechtkomen onvoldoende zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.”
  • “Wat voor ons nog zorgwekkender is, is dat dit een opwaartse trend is. Het gevoel van onvoldoende voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt is met 12 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.”
  • “We moeten vooral focussen op het samenbrengen van die jongeren met de ondernemers en met de arbeidsmarkt. Bij het VBO proberen we dat te doen door middel van zes regionale evenementen, om zo snel mogelijk jongeren in contact te brengen met de arbeidsmarkt. Daar ligt een deel van de oplossing: de jongeren zo snel mogelijk praktijkkennis geven.”
  • Het VBO pleit voor werkplekleren en stages, legt Verstappen uit: “Die stages brengen jongeren op de plek van de arbeid. We pleiten ook voor het aanleren van praktische vaardigheden op de arbeidsmarkt, bij de ondernemers zelf. Dus werkplekleren, als je het zo kan stellen.”

(ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.