Sammy Mahdi: “Ook cd&v en Les Engagés moesten over de streep worden getrokken”

Bart De Wever (N-VA) wist uiteindelijk Vooruit te overtuigen om de formatiebesprekingen op te starten. Door de harde lijn die de socialisten aanhielden, ging er veel aandacht naar de punten waarop zij duidelijkheid wilden. Maar ook cd&v en Les Engagés wilden niet zomaar meegaan in verdere onderhandelingen. Dat zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi.

Gehoord: Volgens Sammy Mahdi deelden cd&v en Les Engagés de bezorgdheden van Vooruit.

 • “Een aantal bezorgdheden is ook door andere partijen geuit”, aldus Mahdi in De Ochtend op Radio 1. “Les Engagés is de partij die het meeste wil investeren in de gezondheidszorg en wij sluiten ons daarbij aan”, legt hij uit.
  • Daarbij is de groeinorm, die bepaalt in welke mate uitgaven in de zorg mogen toenemen, van belang. Les Engagés wil een verhoging naar 3,5 procent, terwijl Vooruit vooral aandrong om de groeinorm van 2,5 procent te behouden.
 • Cd&v zelf “moest ook over de streep getrokken worden”, vertelt Mahdi “De fiscale hervorming die Vincent Van Peteghem (cd&v) als minister van Financiën uitwerkte, maar die MR in de Vivaldi-regering torpedeerde, moet er komen”, stelt hij nu voorop.
 • N-VA bleef hameren op het budget en het wegwerken van het begrotingstekort. “Het budget alleen mag niet het begin en het einde zijn”, zegt Mahdi daarover. “Je kan de begroting op korte termijn stutten met een aantal maatregelen, maar daarmee is het probleem niet van de baan. Wij willen grondige hervormingen op lange termijn op vlak van pensioenen, de arbeidsmarkt en fiscaliteit.”
  • Hervormingen maken ook deel uit van een lijst aanbevelingen die de Europese Commissie deed toen die België op het strafbankje plaatste. Tegen 20 september verwacht de Commissie van België een plan van aanpak om het begrotingstekort in ofwel vier ofwel zeven jaar terug te dringen. Met name een pensioenhervorming is dringend nodig, denkt Europa.

Voor wat, hoort wat

De details: De een krijgt een arbeidshervorming, de ander een fiscale hervorming.

 • Mahdi wil inzetten op arbeidshervormingen, en daarbij de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. “Ik denk niet dat het verstandig is om aan de indexsprong te komen. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering (waarbij men minder uitkering krijgt naargelang de duur, red.) is wél een goede zaak. We moeten onze welvaartsstaat kunnen blijven behouden”, zegt hij.
  • Alle vijf de partijen zijn het eens om een tijdslimiet in te stellen voor werkloosheidsuitkeringen. Vaak komt daarbij maximaal twee jaar terug, maar volgens een onderzoek van de Universiteit Gent is dat te lang. Arbeidseconoom Stijn Baert ziet dan ook meer heil in een degressiviteit die snel afneemt. Hij stelt voor om al na drie en vervolgens zes maanden minder geld uit te keren aan werklozen.
 • Volgens Mahdi was de belofte dat er strengere voorwaarden komen voor uitkeringen nodig zodat MR wil spreken over de fiscale hervormingen. Hij gaat mee in het standpunt van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Die beperking in de tijd is niet meer dan logisch als je een job of een opleiding daartoe blijft weigeren”.
 • Dat er door de hervormingen ‘eerlijkere belastingen’ moeten komen, is evident, vindt Mahdi. “Op basis van onze belastingschalen nu, is zowat iedereen ingedeeld als rijke”. Dat standpunt deelt hij dan weer met Vooruit. Volgens Vooruit-onderhandelaar Conner Rousseau “stelde MR plots geen veto meer toen gezegd werd dat er een inspanning van de grootste vermogens moet komen”. Zo plots lijkt dat niet te zijn, de liberalen kregen er een arbeidshervorming voor in de plaats.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.