Russische Rekenkamer sceptisch over armoedeplan Poetin

In Rusland wil de regering een bijkomend budget van meer dan 50 miljard euro reserveren om de levensstandaard van de bevolking te verhogen. Dat zal echter niet voldoende zijn om het armoedeprobleem in het land significant terug te dringen, waarschuwt de Russische Rekenkamer in een rapport.

Een verbetering van de nationale levensstandaard staat centraal in het binnenlandse beleid dat de Russische president Vladimir Poetin heeft uitgestippeld.

Crisis

‘Het land werd vijf jaar geleden het slachtoffer van een zware economische crisis’, verduidelijkt de nieuwssite The Moscow Times. ‘Die problemen leidden ertoe dat de overheid vooral economische stabiliteit – in de vorm van begrotingsoverschotten en reservevorming – centraal heeft gesteld. Die ingrepen kregen voorrang boven maatregelen voor een grotere economische groei en sociale programma’s.’

Het beschikbare inkomen van de gemiddelde Russische burger is door die problemen met bijna 10 procent gedaald. Een aanzienlijk deel van de bevolking is door de ontwikkelingen dan ook opnieuw in de armoede gedreven. Dit jaar heeft de Russische regering het geweer echter van schouder veranderd.

De plannen voorzien nu dat de overheid een bijkomend budget van 4.000 miljard roebel (53 miljard euro) voor sociale investeringen en welzijnszorg reserveert. ‘De besteding van die budgetten zal worden gespreid over een periode van vier jaar,’ schrijft de nieuwssite. ‘Dan loopt de huidige presidentiële termijn van Poetin ten einde.’

Rusland telde tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar een armoedeniveau van 14,3 procent. Dat kwam overeen met 20,9 miljoen mensen. Hun maandelijks inkomen blijft onder de grens van 160 dollar. Vladimir Poetin hoopt echter met zijn maatregelen minstens vier miljoen onderdanen opnieuw uit die problematische levensomstandigheden te kunnen halen.

Moeders

Poetin wil die doelstelling onder meer realiseren door een verhoging van het kindergeld. Dat zou jonge moeders moeten aanzetten om in hun huisvesting en het onderwijs voor hun kinderen te investeren. Die bijkomende middelen zouden ook de consumptie moeten stimuleren.

Volgens de Rekenkamer dreigt het plan van de regering zijn doelstellingen niet te zullen halen. ‘De regering heeft de impact van zijn plannen wellicht overschat,’ staat in het rapport.

‘Niet alle voorgestelde maatregelen zullen exclusief aan huishoudens met een laag inkomen ten goede komen. Bovendien lijkt de situatie ook de verkeerde kant uit te gaan. Tegenover vorig jaar is het aantal Russische armen nog verder toegenomen.’

De economische vertraging zorgen voor een bijkomende hypotheek op de plannen van Poetin. Ramingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspellen dat de Russische economie dit jaar maar 1,2 procent zal groeien. Dat zou het zwakste resultaat zijn in vijf jaar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20