Rusland verbiedt verhuur woonflats via Airbnb

De Doema, het Russische Lagerhuis, heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de inrichting van hostels in woongebouwen verbiedt. Met het verbod wil de overheid de overlast voor de omwonenden aanpakken. De maatregel dreigt volgens tegenstanders echter de beschikbaarheid van betaalbare accommodatie voor reizigers aanzienlijk te zullen verkleinen. Hierdoor zouden dan ook veel hostels en verhuurders van overnachtingsplaatsen op platformen zoals Airbnb hun deuren dienen te sluiten.

Officiële gegevens tonen dat twee jaar geleden in Rusland 2,1 miljoen mensen in 1.406 hostels hebben overnacht. Naast toeristen zouden ook Russische zakenreizigers van de goedkopere overnachtingsmogelijkheden in de hostels gebruik maken.

Goedkeuring

De nieuwe wetgeving, die vier jaar geleden voor het eerst werd ingediend, werd door de Doema in een derde en laatste lezing goedgekeurd. Vooraleer de overheid tot de implementatie van de wet kan overgaan, diende ook nog de goedkeuring van de Federale Raad volgen. De Federale Raad heeft inmiddels gezegd dat de wet niet sneller dan begin volgend jaar mag worden ingevoerd. Ook een bekrachtiging van de wet door Russisch president Vladimir Poetin in nog vereisd.

Volgens de huidige wetgeving mogen appartementen alleen een commerciële toepassing krijgen indien ze geen hinder opleveren aan de andere bewoners van het gebouw. Commerciële activiteiten mogen in principe ook uitsluitend op de benedenverdieping.

Hinder voor de buurt was vier jaar geleden voor een aantal Russische parlementsleden ook de belangrijkste reden om het wetsvoorstel in te dienen. “Buren zouden vaak klagen over dronken hostelgasten,” aldus de indieners. “Die zouden tijdens de nacht voor een grote geluidsoverlast in de gezamenlijke delen van het gebouw veroorzaken.”

“Daarnaast zouden vele bewoners ook klagen over een hinderende tabaksrook. Andere klachten hadden betrekking op het gebruik van gemeenschappelijke eigendommen voor eigen commerciële doeleinden. Tevens verwezen vele klachten naar fiscale wanpraktijken.”

Verliezen

De indieners merkten nog op dat de omwonenden vaak machteloos zijn. Het heeft immers weinig zin om op de politie beroep te doen. “De uitbaters van de hostels weigeren om de deur te openen en de politie binnen te laten,” zeggen ze. “Ook in Rusland heeft de politie niet de bevoegdheid om woningen te betreden. Dat is alleen toegelaten wanneer een burger in gevaar is geraakt of men op zoek is naar een persoon die van een misdrijf wordt verdacht.”

“Wanneer Russische burgers appartementen kopen, denken ze een ruimte te verwerven waar ze in alle rust kunnen leven. De meesten zullen nooit op het idee komen dat een van de buren met een bedrijf zou kunnen beginnen.”

De hoteluitbaters waarschuwen echter dat het verbod tot 40 procent van de hostels in Moskou en 80 procent in Sint-Petersburg zou kunnen doen sluiten. Daardoor zou de Russische autoriteiten jaarlijks 216 miljoen euro fiscale inkomsten kunnen missen.

De hoteliers hebben demonstraties in Moskou opgezet. Vertegenwoordigers van de sector waarschuwen bovendien dat de nieuwe wet een aantal verhuurders van residentiële ruimtes in de criminaliteit zou kunnen duwen.

“Alleen al in Moskou biedt Airbnb meer dan tienduizend adressen aan,” zeggen de critici nog. “Het zou dan ook veel tijd en inzet vergen om al die locaties te controleren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20