Rusland wellicht op weg naar een eerste emissiewetgeving

Rusland, de vierde grootste vervuiler van de wereld, heeft een belangrijke stap gezet in de richting van een eerste klimaatwet. Het land, dat vaak kritiek krijgt op zijn gebrekkig milieubeleid, denkt daarbij aan een handel in uitstootrechten en een doorgedreven monitoring van de emissies van broeikasgassen.

In de Duma, de lagere kamer van het Russische parlement, is daarrond een eerste lezing van een wetsontwerp goedgekeurd, waarbij een kader voor klimaatprojecten wordt gecreëerd. De wet zal het mogelijk mogelijk maken om uitstootrechten, op basis van de opvang en reductie van emissies, te verhandelen.

Klimaatakkoord

Het wetsvoorstel vereist tevens dat de grootste vervuilers van het land – bedrijven die het jaarlijkse equivalent van minstens 150.000 ton koolstofdioxide uitstoten – hun emissieniveaus aan de toezichthouders rapporteren. Vanaf het midden van dit decennium wordt die drempel tot 50.000 ton verlaagd.

‘Het wetsontwerp maakt deel uit van de internationale verplichtingen die Rusland in het kader van de Klimaatakkoorden van Parijs heeft afgesloten’, merkte de Russische vice-premier Mikhail Mishustin op. ‘Het is voor de eerste keer dat Rusland een dergelijke regelgeving introduceert.’

Vooraleer de nieuwe wet van kracht kan worden, zijn nog twee lezingen in de Doema noodzakelijk, gevolgd door een goedkeuring in de Russische Senaat. Tenslotte moet ook de Russische president Vladimir Poetin de wet ondertekenen. Het Russische ministerie van Economische Zaken verwacht dat de nieuwe regelgeving volgend jaar in werking zal treden.

Rusland heeft tot nu toe weinig inspanningen gedaan om de doelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs – die tegen het midden van de eeuw naar een klimaatneutrale economie streven – in te vullen. In plaats daarvan wordt in het land gewag gemaakt van een streven naar de ontwikkeling van een uitstootarme economie de volgende drie decennia.

Emissiebelasting

Een decreet van president Poetin vorig jaar heeft bepaald dat Rusland tegen eind dit decennium zijn uitstoot met 70 procent moet verminderen in vergelijking met het niveau van dertig jaar geleden. ‘Daarvoor zijn echter weinig inspanningen noodzakelijk’, zeggen waarnemers.

‘Het land heeft die doelstellingen zelfs nu al bereikt. Rond de eeuwwisseling kende Rusland immers een zware economische neergang, waardoor de industriële productie een grote terugval diende te registreren. Dat vertaalde zich ook in een aanzienlijke inkrimping van de uitstoot.’

De waarnemers voegen er echter aan toe Rusland gealarmeerd is door de plannen die de Euroepse Unie koestert rond de introductie van een grensoverschrijdende emissiebelasting. ‘Dat kan voor een aantal belangrijke pijlers van de Russische economie, waaronder de mijnbouw, zware gevolgen hebben’, luidt het.

‘Er wordt gewag gemaakt van een mogelijk verlies van ongeveer 8 miljard dollar per jaar.’

Maxim Reshetnikov, Russisch minister van Economische Zaken, verwacht dat de introductie van de Russische emissiehandel de mogelijke impact van die Europese belasting zal kunnen verzachten of elimineren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20