Rotterdam heeft de meest vervuilende haven van Europa

Rotterdam heeft de meest vervuilende haven van Europa, gevolgd door Antwerpen en Hamburg. Dat blijkt uit een rapport van de denktank Transport & Milieu (T&E). De studie toonde aan dat de Rotterdamse haven jaarlijks bijna 14 miljoen ton koolstofdioxide uitstoot.

Daarmee staat het Rotterdamse havengebied op hetzelfde niveau als de beruchte Duitse elektriciteitscentrale van Weisweiler, de vijfde grootste industriële vervuiler van de Europese Unie. Verder wordt opgemerkt bij de tien meest vervuilende havens van Europa drie Spaanse steden kunnen worden teruggevonden.

De studie evalueert de uitstoot van koolstofdioxide die wordt veroorzaakt door de schepen die in de Europese haven arriveren of verlaten, samen met de emissies die door de havenactiviteiten – zoals het laden en lossen van cargo en het tanken van de schepen – worden veroorzaakt.

Klimaatimpact

“Nu de industrie enorme winsten maakt, moeten de havens inspanningen doen om de klimaatimpact van de scheepvaart te helpen verminderen”, benadrukt Jacob Armstrong, specialist duurzame scheepvaart bij Transport & Environment.

“Havens hebben een enorme klimaatimpact. De sector moet dan ook beduidend meer inspanningen doen om milieuvriendelijke praktijken – zoals de verdere elektrificatie van de haven en de distributie van duurzame brandstoffen – te promoten.”

De onderzoekers beklemtoonden dat Rotterdam vooral op het gebied van scheepsemissies slechte resultaten laten optekenen. Daarentegen bleken havens zoals Antwerpen, Piraeus, Barcelona en Hamburg vooral met havenactiviteiten zoals het laden, lossen en tanken een grote vervuiling te creëren.

“Ondanks deze vaststellingen hebben havenlobbyisten zich uitgesproken tegen inspanningen om aangemeerde schepen met elektriciteit vanop de wal te bevoorraden, waardoor geen generatoren met vervuilende diesel zouden moeten worden opgestart.”

Transport & Environment merkt daarbij op dat de Europese Commissie op dit vlak de nodige hulp zou kunnen bieden door een gedeelte van de inkomsten uit de nieuwe emissiehandel aan infrastructuur voor duurzame brandstof in de havens te besteden.

Duurzame alternatieven

In een reactie op de resultaten merkt het Havenbedrijf Rotterdam op dat de uitkomst van de studie in zijn juiste context moet worden geplaatst. “Met bijna 30.000 zeeschepen per jaar is Rotterdam veruit de grootste haven van Europa”, merkt Allard Castelein, algemeen directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, op.

“Het is dan logisch dat de scheepvaart in Rotterdam de hoogste emissieniveaus laat optekenen. De conclusie van het onderzoek brengt op dat vlak geen enkele verrassing.”

Castelein voert nog aan dat de scheepvaart grote stappen moet zetten om de klimaatverandering terug te dringen. “Dat is niet eenvoudig, want zijn er nauwelijks duurzame alternatieven voor de vervuilende brandstoffen beschikbaar. Bovendien moeten ook de schepen aan die nieuwe technologieën worden aangepast.”

Castelein merkt tegelijkertijd op dat de Rotterdamse haven bijzondere inspanningen doet om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarbij wijst hij onder meer op de distributie van walstroom, terwijl ook aangestuurd wordt op de inzet van elektrische binnenschepen.

“Andere maatregelen zijn de opvang en opslag van koolstofdioxide, het gebruik van duurzame waterstof in de industrie en de productie van biobrandstoffen”, besluit Castelein.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20