Renteverlagingen komen trager dan verondersteld

Samengevat. De renteverlaging zal langzamer plaatsvinden dan vaak wordt aangenomen, met cruciale implicaties voor bedrijven die worstelen met financiële lasten. De centrale bankiers, met de Federal Reserve (Fed) voorop, spelen een sleutelrol in dit proces, navigerend door inflatiedalingen, een robuuste arbeidsmarkt en de risico’s van een oververhitte aandelenmarkt.

Waarom is dit belangrijk?

De timing en omvang van de renteverlaging zijn van vitaal belang voor het bedrijfsleven, vooral voor diegenen die korte termijn leningen aangaan of zwaar leunen op financiële constructies met leverage. De huidige financiële druk en de mogelijke vertraging van de renteverlaging beïnvloeden niet alleen de grote spelers, maar ook talrijke kleinere ondernemingen, wat hun financiële gezondheid en de bredere economie raakt.

In het nieuws. De Fed moet rekening houden met vier belangrijke factoren: dalende inflatie, een sterke arbeidsmarkt die loon-prijs spiralen kan veroorzaken, risico’s van een beursbubbel en de wens om te ontsnappen aan het nulrentetariefbeleid dat de kern van het bank- en verzekeringswezen ondermijnt.

Zoom in. Ondanks de daling van de inflatie blijft de arbeidsmarkt sterk, met een laag werkloosheidscijfer en een stijging van de lonen die de inflatie overtreft. Dit leidt tot zorgen over een mogelijke loon-prijs spiraal.

  • De aandelenmarkten ervaren een gevaarlijke opleving, wat de Fed zou moeten aanzetten tot een voorzichtige benadering in de verlaging van de rentetarieven om financiële instabiliteit te voorkomen.

Einde van het nulrentetijdperk

Zoom out. De beslissingen van de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB) zijn ingebed in een complexe economische situatie, inclusief de geopolitieke onrust en de nasleep van de pandemie, die de grote lijnen van het monetair beleid beïnvloeden.

  • Voor bedrijven, vooral die al financieel kwetsbaar zijn, betekent de langzamere verlaging van de rente een voortdurende strijd met financiële lasten. De uiteindelijke versoepeling van het beleid zal waarschijnlijk niet voor eind 2025 een significante verlichting bieden.
  • Hoewel de rente uiteindelijk zal dalen, zal de nieuwe norm waarschijnlijk lijken op die van de periode 2000-2010, wat een aanpassing vereist van bedrijven gewend aan het nulrentetijdperk.
Chart showing changes in interest rates set by the European Central Bank (ECB) since 1999 – AFP / AFP / JONATHAN WALTER
Meer