Regering verlengt steunmaatregelen tot eind juni

Het kernkabinet heeft beslist het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Daarnaast werden ook bijkomende economische steunmaatregelen goedgekeurd.

De steun moet bedrijven, werknemers en kwetsbare personen beter beschermen en door de crisis te loodsen. Het gaat onder meer om de verlenging van uitstel van betaling, de veralgemeende tijdelijke werkloosheid en het dubbele en nieuwe overbruggingsrecht voor zelfstandigen. In totaal gaat het om 27 maatregelen.

Extra steun voor horeca en event- en cultuursector

Daarbovenop komen nog een reeks gerichte extra steunmaatregelen voor bedrijven, werknemers en de meest kwetsbaren. Zo krijgen de horeca, de event- en cultuursector bijkomende fiscale vrijstellingen of kortingen. Dat zijn de sectoren die het zwaarst te lijden hebben onder de coronabeperkingen. Over de denkpiste om het btw-tarief voor de horeca tijdelijk te verlagen, werd geen beslissing genomen.

Premier Alexander De Croo: ‘We zetten alles op alles om ervoor zorgen dat de grootste economische schok na de Tweede Wereldoorlog geen grote depressie wordt. De regering heeft zich altijd als doel gesteld om de gezonde bedrijven te redden, de middenklasse te vrijwaren en de meest kwetsbaren boven water te houden. Daarom verlengen we het bestaand steunpakket alvast tot juni en zorgen we op een aantal vlakken ook voor bijkomende steun. We laten niemand los.’

De lijst met 27 verlengde maatregelen

 1. Individueel uitstel van betaling van belastingen
 2. Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten
 3. Btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers
 4. Verlenging van de notariële volmachten
 5. Opschorting van de controles op de verblijfsvoorwaarde IGO

Steun aan bedrijven

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 2. De verlenging van de moratoria op kredieten

Steun aan zelfstandigen

 1. Verlenging van het dubbel crisis-overbruggingsrecht
 2. Het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
 3. Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage
 4. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht te komen
 5. De tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw

Steun aan werknemers

 1. Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
 2. De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind
 3. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid te komen
 4. Soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid

Steun aan de meest kwetsbaren

 1. Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 2. Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering, neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 3. Uitzonderlijke verlenging van de federale steun voor de opvang van daklozen
 4. Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon

Extra werknemers voor cruciale sectoren

 1. Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021
 2. Het makkelijker mogelijk maken dat werknemers tijdelijk gedetacheerd worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs
 3. Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs
 4. Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs
 5. Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs
 6. Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten
 7. Pensioenen: maatregelen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid + behoud van opbouw 2e pijler bij tijdelijke werkloosheid

Lees ook: 5 tips om de overheidsfinanciën terug op de rails te krijgen

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20