Recordvolume containeroverslag beschermt Antwerpse haven tegen grotere impact coronacrisis

De Antwerpse haven heeft het voorbije jaar 231 miljoen ton cargo behandeld. Dat betekende een daling met 3,1 procent tegenover het jaar voordien. Het Antwerpse havenbestuur wijst daarbij echter naar de sterke containeroverslag, waar een nieuw record kon worden gemeld. Die groei zorgde ervoor dat de terugval van de totale overslag, ondanks de impact van de coronacrisis op de economie, toch kon worden beperkt. 

‘In vergelijking met de meeste andere havens in het gebied tussen Hamburg en Le Havre hield Antwerpen ondanks de coronacrisis en de andere handelsperikelen bijzonder goed stand,’ voert het havenbestuur aan.

Containers

‘Al jaren breekt de containeroverslag in de haven van Antwerpen telkens weer nieuwe records,’ benadrukt het havenbestuur. ‘Dat was ook vorig jaar het geval. Ondanks de coronacrisis, met enkele moeilijkere maanden en geschrapte afvaarten, noteerde de containeroverslag sinds juli opnieuw sterkere volumes.’

‘Daardoor werd het voorbije jaar voor het eerst de kaap van 12 miljoen containers overschreden. Dat betekent een groei van 1,3 procent tegenover het jaar voordien. Dankzij dit record in het containersegment hield Antwerpen het voorbije beter stand dan de meeste andere havens in de regio tussen Hamburg en Le Havre.’

‘Zowel de coronacrisis als een toenemend protectionisme door de mondiale handelsperikelen, hebben het voorbije jaar een duidelijk negatief effect gehad op de trafieken breakbulk, die een terugval met 16,3 procent tegenover vorig jaar lieten optekenen. Vooral staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, voelde de impact.’

‘Ook de autosector had onder de coronacrisis te lijden. Daardoor liep de totale roro-overslag met 9,4 procent terug. De overslag van het aantal nieuwe voertuigen daalde het voorbije jaar met 21,5 procent. Bij de tweedehandsvoertuigen was er sprake met een terugval met 22,5 procent.’

Olie

De overslag van steenkool kende tijdens het eerste kwartaal nog een stijging, maar nadien viel die groei echter stil. Ook meststoffen, ertsen, zand en grind verloren het voorbije jaar terrein, terwijl schroot net stand kon houden. Dit resulteerde in een daling van de droge bulkoverslag met 17 procent. Deze terugval is te verklaren door het groeiende aanbod aan duurzame energie en door een verminderde vraag naar kolen en ertsen vanuit de staalsector.

Vloeibaar massagoed daalde in totaal met 4,2 procent. De overslag van ruwe olie daalde met 60 procent door een verminderde raffinage. De overslag van oliederivaten herstelde zich tot een groei van 3,4 procent, ondanks een initiële verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs. Ook chemicaliën kenden een verminderde vraag en registreerden daardoor een daling met 8,9 procent.

De Antwerpse haven ontving het voorbije jaar in totaal 13.655 zeeschepen. Dat betekende een daling met 5,1 procent tegenover het jaar voordien.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20