Rechtbank verbiedt Duitsland om 6 procent rente te heffen op achterstallige belastingen, hoe zit dat in België?

Duitsland mag geen 6 procent rente toepassen op laattijdige betalingen van belastingen. De rente is onrealistisch nu de rentes al jaren erg laag staan, en dus ongrondwettelijk, oordeelde de hoogste rechtbank van het land.

De Duitse fiscus rekent al decennialang 6 procent rente aan op betalingen met minstens 15 maanden achterstal, ook als het om laattijdige terugbetalingen van de fiscus aan de belastingplichtige gaat. In sommige gevallen kan de belastingbetaler dus de pineut zijn. Een rente wordt verondersteld misgelopen winsten te compenseren. Maar sinds de financiële crisis van 2008 zijn de rentes op de kapitaalmarkt erg laag. Een rente van 6 procent was in 2014 onrealistisch geworden, oordeelde de rechtbank. De overheid moet de situatie wel maar vanaf 2019 corrigeren.

Hoe zit dat in België?

Ook bij ons rekent de overheid nog met een vork. Volgens de website van de FOD Financiën betaalt u na de vervaldag van uw schuld nalatigheidsintresten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen. De jaarlijkse rentevoet is momenteel 4 %.

Evolutie van de rentevoet:

De intrest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20