Rapport Europese financiële toezichthouder noemt crypto “volatiel” maar “innovatief”

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) publiceerde vorige week een rapport over financiële trends en risico’s, met daarin een scorebord voor financiële vernieuwing. Wat blijkt? Crypto-activa en gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) voeren de innovatielijst aan.

Waarom is dit belangrijk?

EAEM is een onafhankelijke autoriteit van de Europese Unie (EU) die tot taak heeft beleggers beter te beschermen en stabiele en ordelijke financiële markten te bevorderen. Het scorebord geeft prioriteit aan financiële innovaties die een diepgaandere analyse en mogelijke beleidsreacties vereisen, en rangschikt ze op basis van hoe ze zich verhouden tot de doelstellingen van de EAEM.

Het 110 pagina’s tellende EAEM-rapport, getiteld “Trends, Risico’s en Kwetsbaarheden”, ziet cryptomunten als een financiële innovatie, maar ook als een bedreiging voor de duurzaamheid van de financiële sector. Met name de “stijgende” milieukosten door cryptomining worden aangestipt.

Het rapport is uitgebracht op het moment dat EU-regelgevers zich voorbereiden op de invoering van een alomvattende regelgeving voor cryptomunten, nieuwe antiwitwasregels en belastingrapportageverplichtingen voor aanbieders van virtuele activa en beleggers. Bovendien zal de Europese Centrale Bank (ECB) in oktober een twee jaar durend onderzoek beginnen naar een digitale euro.

Toenemend risico

Het rapport suggereert dat de volatiliteit van crypto-activa, samen met de opkomst van gedecentraliseerde financiering (DeFi), digitale valuta’s van centrale banken (CBDC) en stablecoins, bijdragen aan een toenemend risico in alle activaklassen.

“De meeste crypto-activa zijn zeer volatiel in prijs en opereren buiten het bestaande regelgevingskader van de EU, wat vragen oproept over de bescherming van beleggers”, aldus het rapport.

Het rapport waarschuwt voor de risico’s rond crypto-activa en voegt eraan toe dat de kapitalisatie van de cryptomarkt in mei met bijna 40 procent is gedaald, wat de hoge prijsvolatiliteit ervan onderstreept.

“In de toekomst verwachten wij dat institutionele en particuliere beleggers gedurende een langere periode het risico zullen blijven lopen van verdere – mogelijk aanzienlijke – marktcorrecties en zien wij zeer grote risico’s voor het hele werkterrein van de ESMA”, aldus het rapport.

Geen favoriet van de EU: stablecoins

Het rapport stelt dat het aankomende Markets in Crypto Assets (MiCA)-regelgevingskader van de EU is ontworpen om deze risico’s aan te pakken.

Het ingrijpende kader zal in 27 lidstaten van toepassing zijn en bevat bijzonder strenge beperkingen voor stablecoins (cryptomunten die worden gedekt door fiatreserves zoals de Amerikaanse dollar), waaronder de eis dat uitgevers van stablecoins ten minste 3 procent van de reserves van de munt moeten bezitten.

Het rapport herhaalt dat stablecoins geen favoriet zijn van de EU.

“Marktontwikkelingen rond private stablecoins blijven onder de loep genomen worden door mondiale regelgevers, gezien de mogelijke impact die massale invoering van stablecoins zou kunnen hebben op financiële systemen. Deze roep om meer transparantie en rechtszekerheid is versterkt nu Tether, de grootste stablecoin, in mei 2021 voor het eerst een uitsplitsing van zijn reserves heeft gepresenteerd”, aldus het rapport. Tether onthulde dat 49 procent van zijn reserves bestond uit niet nader gespecificeerd handelspapier.

Milieukosten

Met de toenemende druk op wereldleiders en instellingen om hun strijd tegen klimaatverandering op te voeren, zijn cryptomunten, met name Bitcoin, onder vuur komen te liggen vanwege de grote hoeveelheden energie die nodig zijn om hun netwerken in stand te houden.

“De schattingen lopen uiteen, maar men is het erover eens dat de koolstofvoetafdruk van cryptovaluta’s verre van verwaarloosbaar is,” aldus het rapport. “Deze ontwikkelingen brengen discussies op gang over mogelijke regelgevende antwoorden op de onbedoelde gevolgen van innovatie, en in het bijzonder van cryptomijnen.”

Financiële innovatie

Naast innovaties als kunstmatige intelligentie en machine learning, benadrukte het rapport de proliferatie van DeFi en distributed ledger technology (DLT).

“DeFi heeft dezelfde voordelen als blockchaintechnologie waarop het is gebouwd, namelijk desintermediatie (geen gebruik maken van tussenpersonen bij financiële diensten, red.), beschikbaarheid rond de klok en weerstand tegen censuur. Het wordt ook geconfronteerd met soortgelijke uitdagingen en risico’s, onder meer met betrekking tot operationele veerkracht, schaalbaarheid en governance”, aldus het rapport.

DLT (een technologie waarbij er niet een centraal systeem is, maar waar gebruik wordt gemaakt van meerdere centrale systemen) heeft dan weer “het potentieel om de efficiëntie in financiële processen en bedrijven te verhogen en tegelijk de resultaten voor de consument te verbeteren”. Er wordt wel aan toegevoegd dat de toepassingen nog beperkt zijn.

“Schaalbaarheid, interoperabiliteit en cyberbestendigheid zullen moeten worden bewaakt naarmate DLT zich verder ontwikkelt. Andere uitdagingen zijn anonimiteit, governance en privacy”, voert het rapport nog aan.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20