Radio blijft aan boord van de auto het meest essentiële entertainment

Traditionele radio blijft in de auto de meest geprefereerde bron van entertainment. Datzelfde kan bij autobestuurders over de hele wereld worden vastgesteld. Dat blijkt uit een studie van consulent Edison Research, gebaseerd op enquêtes bij autobestuurders in Australië, Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De studie stelde vast dat 90 procent van de respondenten van mening is dat een radio tot de standaard uitrusting van elke auto zou moeten behoren. “Deze trend is consistent in alle leeftijdsgroepen, wat een signaal is van een sterke vraag onder de huidige en toekomstige autokopers”, stippen de onderzoekers aan.

Aankoopbeslissing

Uit het onderzoek blijkt ook dat de beschikbaarheid van radio een grote invloed heeft op de aankoopbeslissingen van de consumenten. Er werd immers vastgesteld dat 82 procent van de potentiële autokopers erkent dat ze minder snel een auto zouden kopen of leasen wanneer er geen ingebouwd radiotoestel ter beschikking zou zijn.

De radio is voor de consument met een score van 89 procent de belangrijkste audio-apparatuur die in een nieuwe auto beschikbaar zou moeten zijn. USB-poorten staan op de tweede plaats met een score van 86 procent, gevolgd door Bluetooth (85 procent). Op ruime afstand volgen smartphone-toepassingen zoals Android Auto (65 procent) of Apple CarPlay (54 procent).

Het dagelijkse verbruik van radio blijft bij automobilisten beduidend hoger andere vormen van audiotoepassingen. Uit het onderzoek bleek immers dat 65 procent van de respondenten erkent in de auto vaak naar radio-uitzendingen te luisteren. Online muziekstreams en compact-discs laten een respectievelijke score van 23 procent en 15 procent optekenen.

Een duidelijke meerderheid van 80 procent is tevens van mening dat de radio in de auto een betere luisterervaring biedt dan andere soorten audiobronnen. Toegang tot nieuws en informatie is voor de respondenten de belangrijkste reden om naar de autoradio te luisteren (63 procent), gevolgd door een toegang tot favoriete muziek (42 procent).

Gratis aanbod

Het is ook duidelijk dat de chauffeurs niet willen betalen voor radio. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 93 procent van de respondenten het belangrijk vindt dat radio gratis blijft. “Dit wordt nog benadrukt door de bekommernis over de kosten van streamingdiensten”, zeggen de onderzoekers.

“Bij autobestuurders die een mobiel platform gebruiken om audio te consumeren, zegt 70 procent zich zorgen te maken over de volumes date die ze gebruiken.” Bij diensten met een toegevoegde waarde vertonen de autobestuurders de grootste interesse in een stemgestuurde technologie om naar radiostations te kunnen zoeken (58 procent).

De onderzoekers stelden nog dat de radioconsumptie bij de autobestuurder bijzonder hoog blijft. Vastgesteld werd immers dat 89 procent van de respondenten de week voor het onderzoek naar de autoradio hadden geluisterd, terwijl 76 procent erkende minstens één keer per dag van het medium gebruik te maken.

Meest populaire locatie

De auto blijft ook de meest populaire locatie om naar de radio te luisteren (89 procent), gevolgd door de woning (75 procent) en de werkplek (39 procent).

“De auto vertegenwoordigt een bijzonder grote radiomarkt”, merkt Tom Webster, ondervoorzitter van Edison Research, op. “Daarbij kan worden vastgesteld dat de houding van de respondenten tegenover de autoradio over de hele wereld opmerkelijk veel gelijkenissen vertoont.”

“Het is ook duidelijk dat de traditionele radiodiensten als een onmisbare optie worden bestempeld. Ongeveer tweederde van de automobilisten gaf aan dat ze niet naar hun favoriete radiostations zouden luisteren indien de platformen uitsluitend online beschikbaar zouden zijn.”

“Voor de consument is de beschikbaarheid van gratis, gemakkelijk toegankelijke radioprogramma’s een essentieel onderdeel van het entertainmentsysteem in de auto. Het ziet er ook naar uit dat die situatie niet snel zal veranderen.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20