Premier De Croo timmert aan zijn internationaal profiel

Een opvallende profilering ten opzichte van Polen leek een eerste trap, een speech in Glasgow waarbij eerste minister De Croo het zelfs had over “41 klimaatdoden” leek een tweede luik: feit is dat iedereen heeft opgemerkt hoezeer de premier de internationale spotlights zoekt. Verschillende gesprekken met Angelsaksische media, onder meer Bloomberg, deden in Glasgow het accent nog meer leggen op de ambities die De Croo zou koesteren, om na zijn verblijf in de Zestien toch internationale oorden op te zoeken.

  • Want het moet gezegd: de Belgische premier maakte er de afgelopen weken een erezaak van om de Polen publiek en meermaals terecht te wijzen, omdat ze de fundamentele grondregels van de EU niet zouden respecteren.
  • En hoewel op sociale media vooral de draak werd gestoken met de bijzonder matige aandacht die zijn speech in Glasgow voor de COP26 leek te krijgen (er circuleerden overal beelden van een lege zaal), ging De Croo toch erg ver in zijn stellingnames: “Klimaatverandering komt hard aan, ook in Europa. Deze juli zagen we historische overstromingen die in België 41 klimaatdoden veroorzaakten. Er is maar één conclusie, we moeten de 1,5 graden van de Parijs-akkoorden in het bereik brengen”, zo verklaarde hij daar.
  • Of de 41 slachtoffers van de overstromingen in de Vesdervallei echt ‘klimaatdoden’ zijn, zoals de premier stelde, is dan weer een andere vraag: het lijkt er toch op dat een mix van factoren meespeelde, waardoor rechtstreekse causaliteit moeilijk aan te tonen is.
  • Dat de overheid in haar aanpak van de ramp echter niet voorbereid was, en faalde, waardoor een zo hoog aantal mensen uiteindelijk slachtoffer werd, staat wel als een paal boven water. Daarbij wordt in Wallonië naar de federale overheid gekeken, maar evengoed naar het uitblijven van aan reactie van de Waalse regering, en vooral het dramatische optreden van de Luikse gouverneur, Hervé Jamar (MR).
  • Wat hoe dan ook in de internationale wandelgangen volop gonst: de huidige voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel (MR) zou het moeilijk krijgen om straks zijn termijn te verlengen. Michel heeft niet overal vrienden gemaakt, onder meer met sofa-gate kwam duidelijk naar voren dat hij en Ursula von der Leyen niet de beste maatjes zijn.
  • Als Michel zichzelf niet opvolgt, komt er een plaats vrij, in Europa of elders: onbewust houdt men in het internationale spel van postjes verdelen met zoiets wel rekening. Met een profiel van een voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, maar evengoed ex-minister van Financiën, kan De Croo alle kanten op. En uit zijn vorige posten bleek één zaak heel duidelijk: de huidige premier ziet al veel langer de zaken eerder internationaal dan vanuit het kleine België.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20