Pluskrediet

 

Een Pluskrediet kan worden vergeleken met een doorlopend krediet. Het enige verschil is dat deze leenvorm zich specifiek heeft gericht op mensen van 60 jaar en ouder. Het Pluskrediet is ontstaan om mensen waar het overlijdensrisico bij toe is genomen toch nog geld te kunnen lenen. Uiteraard zullen er aan een Pluskrediet wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden zijn, zoals:

  • een minimum leensom,
  • een maximum leensom,
  • een maximale looptijd,
  • een maximale leeftijd van de kredietnemer.

Voor wie is het Pluskrediet in het leven geroepen?

Als je al wat ouder bent dan wordt je voor de meeste verstrekkers van leningen en kredieten een minder aantrekkelijke doelgroep. Ouderen tot 65 jaar die echter geld willen lenen, kunnen vandaag de dag toch, onder bepaalde voorwaarden geld lenen in de vorm van een Pluskrediet. Dit is erg handig want ook mensen van boven de zestig hebben in sommige gevallen behoefte aan wat extra financiële speelruimte. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een lening aangaan voor de medefinanciering van het eigen huis van een kind. Uiteraard kun je ook een Pluskrediet aangaan om kleinere financieringen te doen.

Waarom een Pluskrediet?

In een aantal gevallen zal het Pluskrediet een prima oplossing zijn voor ouderen om geld te lenen. De meeste banken en andere financiële instellingen zullen namelijk niet in de rij staan om deze doelgroep een lening te verstrekken. Dit alles heeft vooral te maken met de leeftijd van de kredietnemers en het toenemende risico dat zij lopen om te overlijden. De meeste kredietverstrekkers willen dan ook het financieel risico dat ze lopen, bij het uitlenen van geld, zo gering mogelijk houden en ouderen een lening verstrekken past doorgaans niet in dit plaatje. In de regel stellen zij dat hoe ouder een kredietnemer is, hoe groter de kans zal zijn dat deze persoon komt te overlijden en de openstaande schuld niet (volledig) terugbetaald zal worden.

Een doorlopend krediet speciaal voor ouderen

Een Pluskrediet is in feite vergelijkbaar met een doorlopend krediet. Het enige verschil is echter dat deze leenvorm volledig is gericht op personen in de leeftijd van tussen 60 en 65 jaar. Zo kan deze leenvorm onder andere een oplossing zijn als je een nieuwe koelkast wilt aanschaffen, je huis opnieuw in wilt richten, een vakantie mee te financieren of om gewoon wat geld achter de hand hebben voor een noodsituatie.

Eigenlijk kun je het geld, dat je leent door middel van een Pluskrediet, geheel naar eigen wens gebruiken zolang je maar aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoet en de lening binnen de gestelde looptijd probleemloos af kunt lossen. Om die reden zal een kredietverstrekker ook altijd een toetsing bij het CKP uitvoeren als je een Pluskrediet aanvraagt. Dit om te voorkomen dat je op een onverantwoorde manier geld gaat lenen en daardoor uiteindelijk in de financiële problemen belandt. Bovendien zal een kredietverstrekker ook het eigen risico, dat ontstaat door geld uit te lenen, altijd zo gering mogelijk willen houden. Door na te gaan of je geregistreerd staat bij het CKP worden dus zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer in bescherming genomen tegen onverantwoord leengedrag.

Kenmerken van een Pluskrediet

Een Pluskrediet kun je gemakkelijk herkennen aan:

  • het vooraf afgesproken kredietlimiet,
  • deze leensom kun je opnemen voor je vijfenzestigste verjaardag,
  • nadat je 65 jaar bent geworden, ga je elke maand een aflossingstermijn voldoen om zo de kredietlimiet af te bouwen,
  • zo zal het volledig krediet in 10 jaar af zijn gelost.
  • Hoewel de terugbetalingen elke maand plaatsvinden, kun je eveneens kosteloos vervroegd aflossen,
  • de rente van een Pluskrediet hangt af van de geldende marktrente,
  • de rente is dus variabel en kan fluctueren gedurende de looptijd van de lening.

Waar kun je een Pluskrediet afsluiten?

In principe kun je bij het gros van de kredietverstrekkers terecht om een Pluskrediet af te sluiten. Wellicht dat je je speurtocht naar het meest gunstige Pluskrediet kunt starten bij je eigen bank. Verder kun je vandaag de dag ook prima informatie inwinnen, offertes aanvragen, simulatie uitvoeren en een krediet afsluiten op het internet. De meeste kredietverstrekkers hebben immers een uitgebreide website waarop ze hun potentiële klanten graag van dienst zijn en op een eenvoudige manier van de nodige informatie voorzien.

Voor- en nadelen van een Pluskrediet

Het Pluskrediet kent, net zoals het gros van alle leenvormen, zowel een aantal voor- als nadelen. Voordelen zijn onder andere:

  • Het Pluskrediet is een erg flexibele kredietvorm speciaal bedoeld voor kredietnemers van 60-plus,
  • Het krediet kan kosteloos vervroegd af worden gelost.
  • Het kapitaal dat reeds af is gelost, kan opnieuw worden opgenomen,
  • De rente van het Pluskrediet is variabel en kan dus zowel stijgen als dalen.

Als nadelen van deze leenvorm worden vaak genoemd:

  • De leensom is vrij beperkt,
  • Het krediet is heropneembaar tot slechts een bepaalde leeftijd (in de regel totdat je 65 jaar bent geworden).
  • De maandlasten zullen niet vaststaan,
  • De variabele rente kan niet alleen dalen, maar uiteraard ook stijgen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20