Pelt krijgt grootste onshore windmolens van Vlaanderen

In de Limburgse gemeente Pelt, langsheen het kanaal Bocholt-Herentals, is de bouw van het windmolenpark Storm gestart. Het turbinepark zou in de zomer van volgend jaar operationeel moeten worden.

De opgewekte energie zal gebruikt worden voor de elektriciteitsvoorziening van de lokale bedrijven Nyrstar en Velbo. De turbines zullen echter ook het algemene elektriciteitsnet voeden. In eerste instantie wordt begonnen met de aanleg van de bekabeling van de windturbines. De bouw van de turbines is voorzien voor de lente van volgend jaar.

Het windpark zal bestaan uit drie turbines. Elke turbine zal over een vermogen tussen 4 megawatt tot 4,5 megawatt beschikken en zal tot een hoogte van 170 meter reiken. De rotor zal een diameter van 145 meter krijgen. Het is voor de eerste keer dat er in Vlaanderen windturbines met dergelijke afmetingen oprijzen.

Coöperatieve

‘Projecten zoals het windpark in Pelt zijn cruciaal als we onze hernieuwbare energiedoelstellingen in Vlaanderen willen halen,’ aldus Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving en Energie, die het officiële startschot voor de werken gaf. De site moet het meest performante windpark van Vlaanderen worden. De turbines moeten voldoende duurzame energie leveren om het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van achtduizend gezinnen te dekken.

Twee van de drie turbines worden gebouwd op de terreinen van de bedrijven Nyrstar en Velbo. Een belangrijk deel van de elektriciteit wordt via het elektriciteitsnet van Nyrstar naar het hoogspanningsnet geleid.

Inwoners van de gemeente Pelt en de stad Lommel konden zich eind vorig jaar inschrijven op aandelen van de coöperatieve Storm. Daardoor krijgen ze de mogelijkheid om in de winsten van het windmolenpark te delen. Naast een jaarlijks dividend kunnen de coöperanten tevens duurzame elektriciteit aan een gunsttarief afnemen. In totaal hebben 341 omwonenden in het windmolenpark geïnvesteerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20