Peking draait duimvijzen Hongkong verder aan: ‘Enkel patriotten in het bestuur’

Nadat een nationale veiligheidswet politieke tegenspraak monddood maakte in Hongkong, gaat Peking nu ook zijn greep verstevigen op de bestuursinstellingen van de – in theorie – semi-autonome regio. De EU overweegt sancties.

Maandag riep de belangrijkste vertegenwoordiger van de Communistische Partij in Hongkong op tot een fundamentele hervorming van het kiessysteem en het lokaal bestuur, zodat alleen ‘patriotten’ sleutelposities bekleden in de drie takken van de regering. 

Pro-democraten versus loyalisten

Volgens The Wall Street Journal is Peking onder meer van plan om zijn controle te vergroten over de commissie die de lokale bestuurder van het financiële centrum van Azië kiest. Politici die de democratische beweging in Hongkong genegen zijn vliegen eruit, en worden vervangen door bestuurders die loyaal zijn aan China. 

De speech van Xia Baolong, het hoofd van Hongkongse Zaken, komt er twee weken voor het Chinese Volkscongres. Daar werd vorig jaar de omstreden ‘nationale veiligheidswet’ goedgekeurd, die politieke dissidentie in de kiem smoorde en de relatie met het autoritaire vasteland drastisch veranderde. 

Hongkong was nooit een echte democratie, maar genoot wel een hoge graad van autonomie, individuele vrijheden en een onafhankelijk rechtssysteem waar Chinezen op het vasteland alleen maar kunnen van dromen. Dat was onderdeel van de afspraak toen de Britten in 1997 hun kroonkolonie terug onder Chinese soevereiniteit brachten. De nationale veiligheidswet luidde het begin van de afbraak van die privileges in, nu komt de sloopkogel. 

‘Achterpoortjes sluiten’

‘De belangrijkste en meest dringende taak om ons te verzekeren van de heerschappij van patriotten, is het verbeteren van het kiesstelsel’, zei Xia in zijn toespraak. ‘Patriottisch zijn betekent houden van de Volksrepubliek China.’

Hij zei dat de overheid ‘achterpoortjes moet sluiten, waardoor anti-Chinese onruststokers in de politiek kunnen geraken’. Hij benadrukte dat het verbeteren van het kiessysteem door de centrale overheid moet gebeuren. De vertegenwoordiger van Peking in Hongkong voegde eraan toe dat het gerecht ook moet bestaan uit patriotten. Het goed functionerend rechtssysteem was tot nog toe een van de redenen van het succes van de stadsregio als financieel en zakelijk centrum van Azië. 

Nieuwsmagazine Politico weet dat de vergadering van buitenlandministers van de EU gisteren al eventuele sancties besproken heeft tegen de Chinese overheid. 

Meer