Oorlog in de ruimte: de echte ‘Star Wars’

Hoewel al in de jaren zestig van de voorbije eeuw de mogelijkheid van een oorlog in de ruimte door een internationaal verdrag werd ingeperkt, wordt het concept van een Star Wars steeds weer opnieuw naar voor geschoven. Onder meer Amerikaanse spionagediensten waarschuwden in februari dit jaar dat China en Rusland ruimtewapens werden ontwikkeld.

Die projectielen zouden volgens de spionagediensten al in de loop van de volgende jaren tegen Amerikaanse satellieten kunnen worden ingezet. Het Amerikaanse leger zelf voert al sinds het midden van de jaren tachtig van de voorbije eeuw experimenten met ruimtewapens uit.

Strategisch

“De ruimte is niet langer een vreedzaam domein,” benadrukte Deborah Lee James, in de regering van voormalig Amerikaans president Barack Obama verantwoordelijke voor de Amerikaanse Air Force. “Er is een reële mogelijkheid dat een conflict op aarde in werkelijkheid in de ruimte zou worden uitgevochten.”

Het heelal is dan ook een bijzonder strategisch gebied. Op dit ogenblik circuleren ongeveer zeventienhonderd actieve satellieten rond de wereld. Die ruimtesondes vormen cruciale pijlers van de dagelijkse activiteiten van de wereldecoomie. Onder meer wordt gewezen naar satellietcommunicatie, maar ook naar weersvoorspellingen, videoconferenties, bankverrichtingen en kabeltelevisie.

Ook het Amerikaanse leger steunt in sterke mate op satelliet-netwerken. “De ruimte is fundamenteel voor de huidige oorlogsvoering en de hedendaagse manier van leven,” betoogt generaal John W. Raymond, hoofd van het Air Force Space Command.

Experts wijzen erop dat een oorlog in de ruimte verschillende vormen kan aannemen. Onder meer wordt gewag gemaakt van hackers die vijandige satellieten onschadelijk zouden kunnen maken of overnemen, maar ook kunnen lasers worden ingezet om de sensoren van de ruimtesondes uit te schakelen. Men zou echter anderzijds van raketten of sondes gebruik kunnen maken om vijandige satellieten te vernietigen.

Verdediging

Om zich tegen aanvallen te verdedigen heeft het Amerikaanse leger al gemeld een netwerk met overbodige satellieten te willen uitbouwen. Die apparatuur zou de activiteiten kunnen overnemen van sondes of netwerken die bij een aanval zouden zijn uitgeschakeld.

Ook zou worden gedacht aan het gebruik van kleinere satellieten, die minder gemakkelijk geraakt kunnen worden. Tenslotte is er ook de eventuele inzet van defensieve satellieten, die vijandige aanvallen zouden moeten identificeren en onderscheppen. Het merendeel van die plannen wordt echter angstvallig geheim gehouden.

Het is voorlopig moeilijk in te schatten of een oorlog in de ruimte tot de mogelijkheden zou behoren. Het Outer Space Treaty uit de tweede helft van de jaren zestig van de voorbije eeuw verbiedt de landen om massavernietigingswapens in de ruimte te lanceren. Over andere wapens zijn er echter geen akkoorden afgesloten.

Pogingen om een overeenkomst te vinden, werden telkens door één van de betrokken partijen verworpen. Er wordt wel opgemerkt dat de gevolgen van een zware oorlog in de ruimte bijzonder zwaar zouden kunnen zijn. Onder meer zou de aarde mogelijk door een gordel van ruimte-afval kunnen worden omgeven, waardoor de ruimtevaart voor vele decennia zou zijn uitgesloten.

Volgens sommige partijen heeft de aarde inmiddels al zijn eerste ruimte-oorlog gekend. Bedoeld wordt Operation Desert Storm in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw om de bezetting van Koeweit door Irak te beëindigen.

Daarbij werd immers van moderne technologieën zoals satellietnavigatie gebruik gemaakt om de Iraakse luchtmacht fatale klappen toe te brengen, zodat de grondtroepen in een minimum van tijd Koeweit konden bevrijden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20