Ook Kroatië wil nu bij de euro

Kroatië bereidt een officiële vraag voor om tot de eurozone te kunnen toetreden. Dat heeft Boris Vujcic, gouverneur van de centrale bank van het land, op een Euromoney-congres in Wenen gezegd. Vujcic verklaarde daarbij in de loop van de volgende maanden een email te zullen sturen met de vraag om toegelaten te worden tot het Exchange Rate Mechanism (ERM-2), het wisselkoersmechanisme van de Europese Unie dat algemeen wordt gestempeld als de wachtkamer van de euro.

Vujcic liet zich daarbij ontvallen dat het voor Kroatië geen enkele zin zou hebben om buiten de eurozone te blijven.

Sterke integratie

Het wisselkoersmechanisme moet een stabilisatie van de koers van de valuta van de kandidaat-lidstaat garanderen, in afwachting van de overstap naar de euro wanneer aangetoond is dat aan de convergentiecriteria is voldaan. Meestal blijkt die overgangsperiode ongeveer twee jaar tijd in te nemen. Vujcic hoopt de stap echter al in de loop van volgend jaar te kunnen zetten.

De kuna, de Kroatische munt, is immers al aan de euro gekoppeld, waardoor de uiteindelijke overstap gemakkelijker zou moeten kunnen verlopen. Kroatië voldoet ook al aan de Maastricht-criteria. Vooraleer het land echter tot de eurozone kan toetreden, zal ook moeten worden voldaan aan de regels van de Europese Bankenunie (EBU).

Kroatië is voorlopig het laatste land dat – zes jaar geleden – tot de Europese Unie is toegetreden. Het land, een vroeger onderdeel van het socialistische Joegoslavië, is met een bevolking van 4,2 miljoen mensen ook de kleinste lidstaat van de Europese Unie die niet tot de eurozone behoort.

De Hrvatska Narodna Banka (HNB), de nationale bank van het land, wijst erop dat de Kroatische economie al bijzonder sterk geïntegreerd is met de eurozone. De lidstaten van de eurozone vertegenwoordigen immers 60 procent van de totale handel van het land. In het toerisme loopt dat aandeel zelfs op tot 70 procent.

Het Kroatische banksysteem bestaat bovendien grotendeels uit instellingen die hun hoofdkwartier hebben in de eurozone. “Het is dan ook logisch dat Kroatië de Europese eenheidsmunt zou adopteren,” betoogde gouverneur Vujcic. “Wanneer de voordelen en nadelen van het lidmaatschap tegen elkaar worden afgewogen, blijkt een duidelijke positieve balans.”

Hij wees er ook op dat zijn land al grote inspanningen heeft geleverd om zijn schuldenlast af te bouwen. Vijf jaar geleden bedroeg die schuld nog 86 procent van het Kroatische bruto binnenlandse product, maar dat is vandaag gedaald tot 70 procent.

Roemenië en Bulgarije

Kroatië verwacht dit jaar een economische groei van 2,7 procent te kunnen realiseren. Het land is echter, net zoals de rest van Europa, kwetsbaar voor de onzekerheid en spanningen op de internationale markt. Bovendien moet het land ook rekening houden met de groeivertraging in China, maar ook in Italië, dat één van de twee grootste handelspartners van Kroatië is.

Naast Kroatië hebben ook Roemenië en Bulgarije te kennen gegeven om tot de eurozone te kunnen toetreden. In juli vorig jaar hebben de ministers van financiën van de eurozone al hun goedkeuring gegeven vor een toetreding van Bulgarije tot de bankenunie, wat een eerste stap naar de opname in de eurozone.

In mei gaf ook Roemenië opnieuw een interesse in een deelname aan de eurozone te kennen. Vier jaar geleden had het land plannen voor een toetreding al eens opnieuw opgeborgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20