Indexering treft woningeigenaren in de portemonnee: onroerendgoedbelasting stijgt volgend jaar met 9,6 procent

De indexering, die onze lonen corrigeert voor de hoge inflatie, kent een schaduwzijde voor de eigenaars van vastgoed. Ook het kadastraal inkomen (KI) wordt namelijk aan de geldontwaarding aangepast. En die aanpassing zorgt ervoor dat de onroerende voorheffing volgend jaar tot 9,59 procent kan stijgen, zo berekende De Tijd.

Waarom is dit belangrijk?

Het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) is een fictief getal dat als parameter wordt gebruikt om te bepalen hoeveel belasting iemand jaarlijks op zijn of haar woning moet betalen. Het KI stemt overeen met de gemiddelde jaarlijkse, normale nettohuur die een woning haar eigenaar zou opbrengen. Hoe hoger dat getal, hoe meer onroerende voorheffing de huiseigenaar moet neertellen.

In het nieuws: Slecht nieuws voor huiseigenaren, want er is een “historische” stijging van de woningbelasting op til. Volgens de zakenkranten van Mediafin zou een verhoging van meer dan 100 euro niet uitzonderlijk zijn.

  • Concreet: de indexatiecoëfficiënt voor het belastingjaar 2023 bedraagt 2,0915, tegenover 1,9084 in 2022, wat neerkomt op een toename met 9,6 procent. “Dit is een historisch record”, zo stelt fiscaal jurist Aurélien Bortolotti in L’Echo.
  • Die stijging zal evenwel van huishouden tot huishouden verschillen; de voorheffing wordt immers niet alleen berekend op basis van het KI. Ook de gezinssituatie van de huiseigenaar en het belastingregime van de gemeente waarin die woont, gelden als belangrijke parameters voor de berekening.

Nog harder geraakt

Verder: Eigenaars van een tweede woning zouden nog harder worden geraakt door de indexering van het KI.

  • Dit geldt ook voor tweede woningen in het buitenland; op aandringen van het Europese Hof van Justitie worden tweede verblijven in binnen- en buitenland door België op dezelfde manier belast.
    • “Om het KI in het buitenland te bepalen, werkt de FOD Financiën op basis van een vragenlijst. Voor de berekening, gebruikt de fiscus een formule om de actuele verkoopwaarde om te zetten naar de verkoopwaarde die het onroerend goed gehad zou hebben in het jaar 1975. Dit bedrag vermenigvuldigt de belastingdienst vervolgens met 5,3 procent. Op basis van dat bedrag wordt de belasting berekend”, merkte Freyke Van Looveren van Nieuwbouw in Spanje eerder dit jaar op tegenover onze redactie.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20