Onderwijs speelbal van krachtmeting tussen Vlaamse en federale regering over corona-aanpak

De Vlaamse regering blijft worstelen met de federale over Onderwijs. De deelstaten zijn dan wel helemaal bevoegd voor Onderwijs, maar de federale Nationale Veiligheidsraad zweeft als een soort ‘superregering’ boven het geheel: wat zij beslissen over de lockdown is in principe bindend.

  • Maar ondertussen is de aanpak in Franstalig België toch wel grondig verschillend van die in Vlaanderen, als het op onderwijs aankomt. In Brussel en Wallonië denkt het Franstalig onderwijs niet meteen aan heropstarten en ook van preteaching, waarbij thuis moet gewerkt worden, is geen sprake.
  • Tegelijk neemt de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) graag het voortouw om het onderscheid te onderlijnen. Nu is er een zoveelste wrijving: de Vlaamse overheid, maar ook de koepels, de vakbonden en zelfs de experten van de GEES, zaten al samen om op 2 juni opnieuw de scholen voor alle leerlingen van het lager te openen.
  • Maar … de federale regering van Sophie Wilmès (MR) wil pas op 3 juni een nieuwe Nationale Veiligheidsraad bijeenroepen. Die kan pas op 3 juni, of zelfs 8 juni. Daarop wil Weyts gewoon niet wachten. ‘Ik ga de schouders niet laten hangen, ik vind dat we ambitie moeten hebben. Zeker als je weet dat de meerderheid van de scholen wil openen, dat de Vlaamse samenleving het wil, dat de leerlingen willen, dat de ouders willen’, zo stelt hij op Radio 1 vanmorgen.
  • ‘Als je weet dat je anderhalve week voorbereiding moet geven, dan moet je het nu doen, want anders krijg je straks het debat of het nog wel de moeite is dit schooljaar’, zegt Weyts. Die gaat zo, niet voor het eerst, de confrontatie met de federale regering aan. Ook voor de sportclubs was al een heel plan klaar, en duurde het telkens tot het federale niveau een Veiligheidsraad wilde agenderen.
  • ‘Het hangt altijd af van de lokale infrastructuur en daarbij zullen keuzes moeten gemaakt worden. Het zijn de experten van de GEES die daar veiligheidsvoorschriften hebben gegeven’, zo legt Weyts uit. Ondertussen zijn de regels ook opnieuw versoepeld. Onder meer dat elke leerling vier vierkante meter moet hebben, zou aangepast worden. ‘Dat is een nieuwe opportuniteit die maakt dat we meer leerlingen naar school kunnen sturen en meer leerjaren openen. Die kans wil ik met twee handen aangrijpen.’
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20