Omzet Amerikaanse ambachtelijke brouwers gedecimeerd

Het voorbije jaar hebben de ambachtelijke brouwerijen in de Verenigde Staten gezamenlijk 23,1 miljoen vaten bier geproduceerd. Dat betekende een daling met negen procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Brewers Association (BA).

Het aandeel van de ambachtelijke brouwers in de totale Amerikaanse bierproductie viel daardoor van 13,6 procent naar 12,3 procent terug. De totale Amerikaanse biermarkt kende het voorbije jaar een terugval met 3 procent tot 186,1 miljoen vaten.

Veerkracht

De omzet van de Amerikaanse ambachtelijke brouwerijen daalde het voorbije jaar met 22 procent tot 22,2 miljard dollar.

De ambachtelijke brouwers zorgden vorig jaar voor een tewerkstelling van 138.371 mensen. Ook daar was er sprake van een daling met 14 procent. ‘Er is hier echter wellicht sprake van een tijdelijke terugval,’ zeggen de onderzoekers. ‘Er mag opnieuw een werving worden verwacht wanneer de sector opnieuw een groei begint te vertonen.’

‘Het voorbije jaar is door de uitbraak van de coronapandemie voor vele kleine brouwers een moeilijke periode geweest,’ merkt Bart Watson, hoofdeconoom van de Brewers Association, op. ‘Toch hebben vele bierproducenten blijk gegeven van een grote veerkracht en creativiteit.’

‘Onder meer werden inspanningen gedaan om de online verkoop te stimuleren. Die kende het voorbije jaar dan ook een sterke groei. Voordien was de online verkoop bij bierproducenten minder belangrijk dan in andere sectoren van de voedingsindustrie, maar een gedeelte van die kloof is het voorbije jaar overbrugd. Een gedeelte van dat grotere marktaandeel zal ook in de toekomst behouden blijven.’

Concurrentie

In totaal telden de Verenigde Staten vorig jaar 8.764 ambachtelijke brouwerijen. ‘Er werden 716 nieuwe brouwerijen geopend’, aldus Watson. ‘Dat was een daling met ongeveer 30 procent tegenover het jaar voordien, maar slechts de helft van die terugval moet aan de coronacrisis worden toegeschreven.’

‘Er is immers ook sprake van een toegenomen concurrentie, terwijl de sector tevens met een grotere maturiteit wordt geconfronteerd. De achteruitgang was ook al merkbaar voor de uitbraak van de coronacrisis.’

Het voorbije jaar hebben anderzijds 346 Amerikaanse producenten hun activiteiten stopgezet. ‘Vele kleine brouwers zullen onder druk blijven staan tot ze opnieuw hun deuren kunnen openen’, meldt de sectororganisatie.

‘Het aantal sluitingen zat echter op het niveau van het jaar voordien. Men mag dan ook veronderstellen dat het merendeel van de kleine brouwerijen deze moeilijke periode zullen overleven.’

(lb)

Meer