Man die er alles aan doet om olieprijzen hoog te houden, zegt dat olieprijzen hoog zullen blijven

Haitham al-Ghais, de secretaris-generaal van OPEC, denkt dat de olieprijzen nog heel het jaar hoog zullen blijven door een stijgende vraag. Hij deed de uitspraken nadat het oliekartel er alles aan heeft gedaan om het aanbod te verminderen om de prijs op te drijven.

Waarom is dit belangrijk?

De OPEC-landen controleren, samen met hun bondgenoten waaronder Rusland, een aanzienlijk deel van 's werelds oliereserves en -productie. Dit geeft hen de mogelijkheid om de olieprijzen te beïnvloeden. Hoge olieprijzen kunnen de inflatie aanwakkeren, de productiekosten verhogen en de economische groei belemmeren. Het voorbije jaar is dat exact wat de OPEC-landen (plus Rusland) deden, voornamelijk om hun eigen economische groei te onderhouden

In het nieuws: De secretaris-generaal voorspelt in een interview met de BBC dat de wereldwijde vraag naar olie in 2023 met 2,4 miljoen vaten per dag zal toenemen tegenover vorig jaar. Volgend jaar komt daar vervolgens nog eens twee miljoen bij, denkt hij. Dat terwijl het oliekartel, met Saoedi-Arabië en bondgenoot Rusland op kop, het aanbod op de wereldmarkt meermaals heeft verlaagd om prijzen op te krikken

  • Door de productie- en exportverlagingen van de olieproducerende landen is de prijs van Brentolie, de referentieprijs in onze contreien, met meer dan 20 procent gestegen sinds het begin van de zomer. Hoewel de prijs weer wat is afgevlakt, onder andere door een sterke dollar en een voorspelling van de Wereldbank dat de Chinese economie trager zal groeien dan eerder werd gedacht, blijft die boven de 90 dollar per vat plakken.
  • Het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat steeds vaker in de clinch komt te liggen met OPEC, heeft gewaarschuwd dat de beslissingen van het oliekartel en Rusland ervoor kunnen zorgen dat er een “aanzienlijk aanbodtekort” kan ontstaan tegen het einde van dit jaar. Dat heeft het potentieel om de inflatie weer aan te wakkeren, waardoor centrale banken langer hoge rentetarieven moeten aanhouden.
  • Al-Ghais wimpelt tijdens het interview zorgen over een stijgende inflatie af door te zeggen dat het “belangrijk is om de dingen niet op een kortzichtige manier te bekijken.” 

Steeds meer olie

Opvallend: De OPEC-topman maakt zich juist meer zorgen over een gebrek aan investeringen in de sector.

  • Volgens al-Ghais zal de wereldwijde vraag naar olie blijven stijgen gedurende de komende decennia. Dat is in tegenstelling tot de voorspellingen van het IEA, dat eind dit decennium een piek voorspelt, waarna de vraag traag maar zeker zal dalen, vooral door de opkomst van elektrisch rijden. Volgens al-Ghais zijn dergelijke voorspellingen nefast voor de wereldeconomie. Het oliekartel wil dat de wereld tegen 2045 minstens 12.000 miljard dollar investeert in de sector. 
  • “Sommigen hebben opgeroepen om te stoppen met investeringen in olie. Wij geloven dat dit gevaarlijk is. Het zal leiden tot volatiliteit in de toekomst, mogelijke bevoorradingstekorten. En daarom hebben wij bij OPEC altijd gepleit voor het belang om te blijven investeren in de olie-industrie, terwijl we ook investeren in het koolstofvrij maken van de industrie en overgaan op het toevoegen van andere vormen van alternatieve energie, zoals hernieuwbare energie”.

De tegenstellingen:

  • Het IEA benadrukt de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en investeert in hernieuwbare energiebronnen om de overgang naar een koolstofarme toekomst te versnellen. Het pleit voor beleid om de opwarming van de aarde te beperken. Het uitfaseren van olie moet daarbij een sleutelrol spelen.
  • OPEC erkent die bezorgdheid over de klimaatverandering, maar benadrukt ook het belang van olie voor economische ontwikkeling. Het kartel pleit ervoor om olie niet uit te faseren, maar om te compenseren voor de uitstoot door te werken aan koolstofcaptatie en -opslag (CCS).

(evb)

Meer