OESO pensioenrapport: meer aandacht nodig voor langetermijneffect coronasteunmaatregelen

De coronacrisis zet het pensioensysteem van heel wat landen nog meer onder druk, blijkt uit het jongste Oeso-rapport over de pensioenen.

De internationale organisatie van industrielanden waarschuwt dat lage economische groei en lage interestvoeten ook in de toekomst waarschijnlijk realiteit zullen blijven. De overheden moeten bij hun coronasteunmaatregelen dan ook aandacht hebben voor de effecten ervan op lange termijn, dus op de pensioenen.

Door de coronacrisis voorzien heel wat overheden in steunmaatregelen, zoals de invoering van tijdelijke werkloosheid of uitstel van RSZ-betalingen voor zelfstandigen. Maar de Oeso waarschuwt om bij die kortetermijnmaatregelen steeds een evenwicht te zoeken met het effect op lange termijn.

Belang van langetermijnsparen

Mensen voor hun pensioenleeftijd toegang geven tot hun pensioenspaarplan is bijvoorbeeld geen goed idee, klinkt het. ‘Dat kan enkel een laatste redmiddel zijn’, waarschuwt de Oeso.

De coronacrisis heeft ook het belang van langetermijnsparen aangetoond, stelt de organisatie vast. Het gaat dan om sparen voor noodgevallen, in combinatie met sparen voor het pensioen. De overheden kunnen hier een sturende rol spelen, meent de Oeso, bijvoorbeeld door het nemen van gerichte maatregelen voor mensen zonder standaardcontract (deeltijds werk, tijdelijke contracten, zelfstandigen, informele contracten,…), zodat zij ook kunnen sparen voor hun pensioen.

Andere maatregelen houden verband met de volatiliteit op de financiële markten, die spaarders niet zou mogen aanzetten tot paniekverkopen. Hier kan de overheid ingrijpen door regulering of door heldere communicatie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20