Nu al vijf verschillende onderzoeken naar El Kaouakibi: een overzicht

En alweer: Een vijfde onderzoek naar de financiële handel en wandel van Sihame El Kaouakibi.

  • Open Vld-parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft er nog maar een onderzoek bij naar de manier waarop ze omging met subsidies in haar werk. Deze keer vraagt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om de geldstromen bij de vzw WeLoveBXL te doorzoeken. Die vzw werd na de aanslagen van 2016 opgericht om in Molenbeek met kansarme jongeren te gaan werken.
  • Dat was destijds opvallend, omdat er al heel wat jongerenwerking bestond in het Brusselse, maar El Kaouakibi kwam met een heel eigen aanpak en kreeg meteen 200.000 euro werkingsmiddelen van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) én nog eens 80.000 euro van toenmalig Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld).
  • Maar volgens onderzoek van VTM blijkt nu dat El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen met een deel van de subsidies een kleerkast in de slaapkamer van hun privéwoonst lieten renoveren.
  • Verlinden heeft nu gevraagd aan de FOD Binnenlandse Zaken om de facturen te onderzoeken. Dat is ondertussen het vijfde onderzoek dat naar El Kaouakibi loopt.
  • De bal ging immers aan het rollen toen drie onafhankelijke bestuurders ontslag namen bij de vzw van El Kaouakibi en naar de handelsrechtbank stapten. Die stelde een voorlopige bewindvoerder aan die een eerste onderzoek opstartte. Daartegen ging El Kaouakibi in beroep, die procedure loopt bij de handelsrechtbank in Tongeren.
  • Daarnaast is er de stad Antwerpen, die meteen ook een interne doorlichting begon, omdat zij miljoenen euro’s subsidies had gegeven.
  • Daarop startte eveneens een gerechtelijk onderzoek om na te gaan of er strafbare feiten gepleegd zijn, zoals fraude of schriftvervalsing. Dat onderzoek zat eerst bij het Antwerpse gerecht, maar al snel werd tevens de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie ingeschakeld. De kans is groot dat die ook het dossier in Brussel gaan bekijken.
  • De BBI, de bijzonder belastinginspectie, is ondertussen eveneens in gang geschoten (al kunnen ze dat niet officieel bevestigen) om na te gaan of er sprake is van fiscale fraude en of dus bedragen moeten terugbetaald worden.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20