Noord-Korea is ‘s nachts nog altijd een zwart gat

Wellicht is de economie van Noord-Korea nog armer, meer volatiel en meer weergevoelig dan algemeen wordt aangenomen. Dat blijkt uit rapporten die voor hun analyses gebruik maken van satellietbeelden van de nachtverlichting. Dat meldt het magazine The Economist. Uit de rapporten blijkt dat Noord-Korea tijdens de nacht vooral op een donker vlak lijkt, omgeven door een felle gloed uit Zuid-Korea, China en Rusland.

De bescheiden lichtvolumes die Noord-Korea uitstraalt, zouden echter toch een aantal conclusies mogelijk maken. “Het verkregen beeld biedt echter weinig gelegenheid tot optimisme,” zegt The Economist.

Betrouwbaar

“Nachtverlichting is een van de weinige betrouwbare informatiebronnen die men over Noord-Korea kan verzamelen,” benadrukt The Economist. “De nachtverlichting kan onder meer een beeld helpen schetsen over de economische activiteit van een land.”

“Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou deze parameter zelfs 44 procent in de variaties van het bruto binnenlandse product per inwoners van een land kunnen verklaren. Op locaties waar verder weinig informatie beschikbaar is, kunnen nachtelijke opnames met satellieten een goede benaderende berekening mogelijk maken.”

“Er is nagenoeg geen enkel land in de wereld waarover minder betrouwbare economische gegevens beschikbaar zijn dan Noord-Korea,” betoogt The Economist. “De meest gedetailleerde cijfers over het land zijn afkomstig van de centrale bank van Zuid-Korea.”

The Economist

“De Zuid-Koreaanse economen ramen dat Noord-Korea een bruto binnenlands product heeft dat een gemiddelde inwoner in de Verenigde Staten zou toelaten om op één jaar voor 2.500 dollar goederen en diensten te kopen. De ramingen op basis van de nachtverlichting zijn echter nog grimmiger. Dan komt men amper aan een koopkracht die in de Verenigde Staten voor 1.400 dollar aankopen zou toelaten.”

“Met een dergelijk cijfer behoort Noord-Korea tot de tien armste landen van de wereld,” aldus nog het magazine. “De gegevens suggereren bovendien dat de Noord-Koreaanse economie een ongewoon volatiel karakter heeft.”

“Tijdens het tweede kwart van dit decennium daalde de intensiteit van de nachtverlichting met 40 procent. Dat zou het Noord-Koreaanse bruto binnenlandse product met 12 procent hebben doen dalen. In de hoofdstad Pyongyang zou er zelfs sprake zijn geweest van een achteruitgang met 19 procent. Sinds drie jaar kon echter opnieuw een grotere helderheid worden gemeld.”

Weersomstandigheden

“Het is onwaarschijnlijk dat internationale sancties aan de grond van de verduistering zouden hebben gelegen,” zegt The Economist. “Tijdens het derde kwart van dit decennium werden die sancties nog strenger gemaakt. Dat ging echter gepaard met een grotere helderheid.”

“Mogelijk heeft wel een daling van de prijzen van de Noord-Koreaanse exportproducten – zoals steenkool – een rol gespeeld. De weersomstandigheden waren echter waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak. Noord-Korea vertrouwt op waterkracht. In het midden van dit decennium kende het land echter een zware droogte. Ramingen stellen dat de Noord-Koreaanse productie van elektriciteit, gas en water dat jaar met 13 procent zou zijn gedaald.”

“Anderzijds moet men waarschuwen dat de economie misschien minder zwaar is gekrompen dan de zwakkere verlichting zou suggereren,” benadrukt het tijdschrift. “Veel Noord-Koreanen maken immers gebruik van zonnepanelen. Nachtverlichting biedt geen enkele mogelijkheid om die activiteit te registreren.”

“Verder moet men beseffen dat de verlichting van staatsgebouwen – die een groot deel van de gloed boven Pyongyang vertegenwoordigt – geen economisch, maar een politiek fenomeen is. Het is bovendien heel moeilijk om de economische wetten achter de Noord-Koreaanse duisternis te verklaren.”

“Desalniettemin duidt een daling van 40 procent in helderheid op een ernstige recessie. Dit jaar heeft de Noord-Koreaanse overheid publiekelijk toegegeven dat hittegolven, overstromingen en droogte een ernstig voedseltekort hebben veroorzaakt.”