Nieuwe tool Easyvest schept duidelijkheid in pensioennoden 

Geschreven met branded content van Easyvest

Vermogensbeheerder Easyvest koos zijn naam niet toevallig want hij wil alle aspecten van beleggen zo eenvoudig mogelijk maken. En daar hoort ook de financiële voorbereiding van het pensioen bij. Dat is dikwijls nodeloos ingewikkeld en niet altijd transparant. Wie weet bijvoorbeeld wat de vooruitzichten van zijn bestaand pensioenplan zijn of wie weet nog welk pensioenplan er bij een vorige werkgever was? Om dit te vereenvoudigen heeft Easyvest nu een nieuwe toepassing in zijn app uitgewerkt die, dankzij de toegang tot alle digitale (overheids)gegevens via Itsme, snel een meer duidelijke en overzichtelijke pensioenplanning kan geven: een primeur in het Belgische financiële landschap. Easyvest mede-oprichter Matthieu Remy legt ons aan de hand van een demonstratie uit hoe de app precies werkt en wat de doelstellingen ervan zijn. 

Pensioenplanner-app: alles in één

 Easyvest lanceerde twee jaar geleden zijn app waarop klanten hun financiële transacties en overzichten

konden raadplegen. Een app zoals er zovele zijn met andere woorden. Sinds begin september heeft de fintech er echter de functionaliteit ‘pensioenplanner’ aan toegevoegd waarin een primeur is verwerkt en waardoor de app een andere dimensie krijgt. De planner laat immers toe om alle pensionplannen die u heeft, via Itsme en de pensioengegevens waarover de overheid beschikt, samen te brengen. Er wordt rekening gehouden met alles wat op uw naam staat zoals groepsverzekeringen, VAPZ- en IPT-plannen, pensioenspaarfondsen, enzovoort. Uiteindelijk is de automatische inbreng van al deze gegevens de grote vernieuwing van de app. Manueel informatie inbrengen van nieuwe spaarplannen is eveneens mogelijk want deze worden pas op het einde van het jaar automatisch ingebracht. 

Eenmaal dit proces uitgevoerd (neemt slechts enkele minuten in beslag), zal de planner een simulatie geven van wat u, eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, zal ontvangen indien u geen extra spaaractie meer onderneemt. Het systeem houdt rekening met de gemiddelde levensverwachting van de Belgische man of vrouw en brengt een gemiddelde inflatie van 2% in rekening (zie later). Bij de meeste mensen zal het berekende en geschatte pensioen te laag liggen om alle uitgaven te dekken zoals in het voorbeeld hiernaast. Indien deze persoon vandaag niets extra gaat sparen dan zal zijn/haar wettelijk pensioen slechts 1390 EUR bedragen. U moet weten dat vandaag 50% van de pensioengerechtigde Belgen met gemiddeld maandelijks 2800 EUR per maand uitgeeft: 900 EUR gaat naar huisvesting, 700 EUR naar vrije tijd en de rest naar voeding en dagelijkse uitgaven. De app laat de gebruiker toe om aan te duiden hoeveel geld hij maandelijks nodig zal hebben eenmaal gepensioneerd.  Daarna zeggen we hem op welk % hij staat van dat objectief op basis van de info die we verzameld hebben. Tenslotte kan hij de eventuele gap tussen wat hij nodig acht en wat hij al heeft (wettelijk pensioen, aanvullend pensioen, pensioensparen) vullen door een spaarplan op te starten.

Uiteindelijk moeten velen extra beginnen sparen om aan de doelstelling te kunnen voldoen. De pensioenplanner van Easyvest zal dan in de app aangeven hoeveel u maandelijks extra moet gaan sparen (al naargelang uw beleggingsprofiel) om het ‘tekort’ te kunnen overbruggen en als gepensionneerde comfortabel te kunnen leven. 

Antwoord bieden op complexe vraag

 Matthieu Remy wijst erop dat veel mensen vandaag geen interesse in deze oefening hebben en extra sparen voor het pensioen uitstellen. Dat zijn zorgen voor later, redeneren velen. ‘We willen pensioenplanning dan ook meer op de voorgrond brengen en tegelijk proberen we een antwoord te

bieden op twee problemen: iets vereenvoudigen dat complex is en oplossingen geven die direct kunnen worden geïmplementeerd. Want op deze punten wringt ook het schoentje. Velen vinden het te complex en kijken op tegen de stappen die ze moeten zetten.’ 

Hij verwijst tevens naar zijn eigen ervaringen. ‘In 2006 kreeg ik een afschrift van mijn eerste pensioenplan en ik begreep er werkelijk geen snars van en dit ondanks mijn economische en wiskundige achtergrond. Mijn idee om het hele proces te vereenvoudigen, is grotendeels uit deze frustratie gegroeid.’ Remy voegt eraan toe dat toen de mogelijkheden om te vereenvoudigen beperkt waren. De laatste jaren heeft de doorgedreven digitalisering van de overheid via initiatieven zoals mypension alles in een stroomversnelling gebracht en is het mogelijk geworden om alles onder één dak te brengen. ‘De informatie is dus beschikbaar en als u de toestemming aan ons geeft, kunnen we hieruit putten.’ Matthieu Remy is alvast opgetogen met de eerste resultaten. ‘Klanten reageren heel enthousiast en zijn vooral tevreden over het gemakkelijke overzicht die ze nu in handen hebben.’

 De pensioenplanner in de Easyvest-app is een primeur in ons land en vreest Remy nu niet directe concurrentie van grote verzekeraars of banken die hij heeft wakkergeschud. ‘Niet direct want het is technisch gezien geen sinecure om een dergelijke app te maken en alle gegevens te linken. We hebben een voorsprong uitgebouwd die niet zomaar kan worden ingelopen.’ En wat met de huidige moeilijke marktomstandigheden? Is het geen slecht moment om met een nieuwigheid naar buiten te komen? ‘Het is altijd een goed moment om met iets nieuws te komen. Ik durf zelfs verder te gaan: het is vandaag een uitstekend moment om hiermee te starten. Het is altijd beter om extra te beleggen als de markt laag staat. Veel beleggers hebben echter de neiging om het tegenovergestelde te doen.’ 

Voor Remy is groei van de pensioenplanner evenwel niet dé prioriteit: ‘in eerste instantie rekenen we op feedback van gebruikers en klanten om de app verder te kunnen verbeteren. Dat is ook de reden waarom de app voorlopig gratis is. Het heeft ons ook de mogelijkheid om meer aandacht te vestigen op wat we bij Easyvest nog allemaal doen en uiteindelijk nieuwe klanten aan te trekken. In een volgend stadium willen we ook onze pensioenproducten aanbieden om de groei van Easyvest naar een hoger niveau te tillen.’ 

Inflatie?

In de berekeningen van de pensioenplanner wordt er rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 2%. Vandaag ligt het inflatiecijfer echter vele malen hoger dus men kan zich afvragen of het systeem niet te optimistisch is opgesteld: een hoge inflatie heeft immers zware gevolgen op de waarde van het gespaarde geld op langere termijn. ‘Dat klopt, het effect van inflatie op de koopkracht van geld is enorm. We hebben niet zomaar willekeurig 2% gekozen voor onze berekeningen. Enerzijds is die 2% de inflatiedoestelling van de Europese Centrale Bank op langere termijn en we gaan ervan uit dat de ECB er alles zal aan doen om de huidige inflatie te beknotten en anderzijds gaan we ervan uit dat voor de komende 40 jaar de gemiddelde jaarlijkse inflatie uiteindelijk 2% zal bedragen en er zich dus een normalisering zal aftekenen.’

Meer